Materiały medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Powstanie po stronie członków spółdzielni mieszkaniowej, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zapewnienia przez spółdzielnię mieszkaniową bezpłatnej opieki medycznej, finansowanej z pożytków uzyskiwanych z wynajmu lokali użytkowych.

Fragment:

(...) tym należy również rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Z treści przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa, której członkiem Wnioskodawca jest od 2003 r. z pożytków uzyskiwanych z wynajmu lokali użytkowych (bez stosownych zapisów statutowych) zatrudnia lekarza, pielęgniarki, kupuje materiały medyczne oraz sprawuje bezpłatnie opiekę medyczną i udostępnia podstawowe badania i czynności medyczne nad członkami spółdzielni i ich rodzinami. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w tak zaistniałej sytuacji po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu korzystania z usług darmowej opieki medycznej. Jak wynika z treści art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze (...)