Materiały filmowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały filmowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta, czy wykonywanie usług postprodukcyjnych (korekcja barwna, efekty specjalne, podłożenie dźwięku) na rzecz klientów zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, należy traktować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 27.10.2005r. (uzupełnionym w dniu 16.12.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka na zlecenie klientów zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Litwy i Szwecji wykonuje usługi postprodukcyjne (korekcja barwna, efekty specjalne, podłożenie dźwięku, przepisanie ostatecznie na inny nośnik) dla filmów produkowanych na terenie Litwy i Szwecji. Numer identyfikacji podatkowej jest podawany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na (...)