Materiał szkółkarski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiał szkółkarski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży materiału szkółkarskiego PKWiU 01.12.21-00.80?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 05.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz poz. 2 załącznika nr 1 do tejże ustawy, dla towarów kwalifikowanych do symbolu PKWiU 01.12.21-00.80. (odpowiednio do symbolu SWW 4182-5) stawka podatku od towarów i usług wynosi 3%. (...)