Maroko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Maroko. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
6
lut

Istota:

1. „Na jakich zasadach Spółka powinna odliczyć kwotę podatku zapłaconego w Maroku od kwoty podatku zapłaconego w Polsce, mając na względzie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Rabacie w dniu 24 października 1994 r. (Dz. U. 1996 r. Nr 110 poz. 529)?2. Czy kwoty podatku u źródła zapłacone przez kontrahenta w Maroku są dla Spółki przychodem podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Kwotę brutto na którą składa się m.in. podatek u źródła zapłacony przez kontrahenta w Maroku, Spółka powinna zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 updop i wykazać w rozliczeniu rocznym. Nie zmienia tego również fakt, iż część należnego Spółce wynagrodzenia została bezpośrednio przekazana do odpowiedniego organu podatkowego właściwego dla miejsca wykonywania usług na terenie Maroka. Spółka będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia zapłaconego w Maroku podatku od kwoty brutto należności (art. 12 ww. umowy) na podstawie art. 24 ust. 2 umowy polsko - marokańskiej, w związku z art. 20 ust. 1 updop. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów, Spółka może odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu w Maroku. Przy czym należy mieć na uwadze, iż kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (Maroku). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki w zakresie : możliwości odliczenia podatku zapłaconego w Maroku (pobranego przez kontrahenta w Maroku) –jest prawidłowe, ustalenia, czy kwota ww. podatku u źródła stanowi dla Spółki przychód podatkowy –jest nieprawidłowe.