Mandaty karne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mandaty karne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy faktura VAT może być wystawiona za mandat i czy podlega on wówczas opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 %?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r.,poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005r. (data wpływu 18.11.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem VAT mandatu, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowew odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 14.11.2005r. (data wpływu 18.11.2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.12.2005r., podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik prowadzi jako osoba fizyczna działalność gospodarczą polegającą na nadzorze nad (...)