Mały podatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mały podatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

- Czy spółdzielnia, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o CIT, miała prawo zastosować 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 r.?

Fragment:

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i 24b, wynosi: 19% podstawy opodatkowania; 15% podstawy opodatkowania - w przypadku: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Tym samym - co do zasady - podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą: mali podatnicy, podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. W myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł.

2018
28
lis

Istota:

Możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

(...) małego podatnika w związku z art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe , możliwości dokonania korekty zeznania podatkowego – jest prawidłowe , ustalenia, czy Bank powinien brać pod uwagę bony pieniężne (ich wartość nominalną) przy określeniu, czy ma status małego podatnika – jest prawidłowe, ustalenia, czy przy wyliczaniu wartości przychodu ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika, winno być brane tylko dyskonto od tych bonów - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2018 r., wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ustalenia, czy Wnioskodawca spełnia kryteria do uznania go za małego podatnika w związku z art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwości dokonania korekty zeznania podatkowego, ustalenia, czy Bank powinien brać pod uwagę bony pieniężne (ich wartość nominalną) przy określeniu, czy ma status małego podatnika, ustalenia, czy przy wyliczaniu wartości przychodu ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika, winno być brane tylko dyskonto od tych bonów.

2018
16
paź

Istota:

Czy wspólnota mieszkaniowa mieści się w kryterium małego podatnika (art. 4a pkt 10 ustawy) i czy w związku z tym może korzystać ze stawki podatkowej 15%, tj. stawki wymienionej w art. 19 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa mieści się w kryterium małego podatnika (art. 4a pkt 10 ustawy) i czy w związku z tym może korzystać ze stawki podatkowej 15%, tj. stawki wymienionej w art. 19 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnota mieszkaniowa jest małym podatnikiem, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym od dochodów innych niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 44 powinna płacić podatek dochodowy według stawki 15% wymienionej w art. 19 ust. 1 pkt 2 ppkt a, a nie jak dotychczas według stawki 19%, wymienionej w art. 19 ust. 1 pkt 1. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy wspólnota mieszkaniowa mieści się w kryterium małego podatnika, i czy Wnioskodawcę będzie obowiązywała stawka podatkowa w wysokości 15% – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ updop ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

2018
23
cze

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia statusu małego podatnika

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi: 19% podstawy opodatkowania; 15% podstawy opodatkowania - w przypadku: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Tym samym - co do zasady - podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą: mali podatnicy, podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. W myśl art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł.

2018
23
cze

Istota:

Wyliczenie limitu małego podatnika.

Fragment:

A więc małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatnikiem VAT nie przekroczyła w 2017 r. 5.176.000 zł. Zdaniem Wnioskodawcy do wyliczenia limitu małego podatnika, powinien przyjąć faktyczne wartości z faktur sprzedaży „ z odwrotnym obciążeniem ”, a więc bez VAT, który w tym przypadku nie występuje. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Definicję małego podatnika zawiera art. 5a pkt 20 ww. ustawy. Ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku (...)

2018
22
cze

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 updop podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi: 19% podstawy opodatkowania; 15% podstawy opodatkowania - w przypadku: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Tym samym, co do zasady - podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą: mali podatnicy, podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Innymi słowy, obok podstawowej stawki 19% ustawa wprowadza dodatkową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%. Preferencyjna stawka przewidziana jest m.in. dla małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, tj. przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (art. 4a pkt 10 updop). W 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł.

2018
16
cze

Istota:

Jak poprawnie wyliczyć limit małego podatnika VAT? Czy do tego limitu trzeba dodać „statystycznie” VAT do sprzedaży zafakturowanej jako „odwrotne obciążenia” a więc faktycznie bez VAT-u?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jak poprawnie wyliczyć limit małego podatnika VAT? Czy do tego limitu trzeba dodać „ statystycznie ” VAT do sprzedaży zafakturowanej jako „ odwrotne obciążenia ” a więc faktycznie bez VAT-u? Zdaniem Wnioskodawcy, małym podatnikiem w rozumieniu VAT są, co do zasady, podatnicy podatku od towarów i usług, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (zob. art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT). Obowiązująca w 2018 r. równowartość 1.200.000 euro to 5.176.000 zł. A więc małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatnikiem VAT nie przekroczyła w 2017 r. 5.176.000 zł. Zdaniem Wnioskodawcy do wyliczenia limitu małego podatnika, powinien przyjąć faktyczne wartości z faktur sprzedaży „ z odwrotnym obciążeniem ”, a więc bez VAT, który w tym przypadku nie występuje. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
10
maj

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia statusu małego podatnika

Fragment:

Status małego podatnika na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy pozwala zastosować stawkę podatkową w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa wprost, co podatnik kwalifikuje do przychodów ze sprzedaży określonych w art. 4a pkt 10. Zatem na potrzeby zdefiniowania małego podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca posłużył się pomocniczo definicją małego podatnika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Wnioskodawca przyjął, że przychody ze sprzedaży oznaczają sprzedaż podlegającą podatkowi od towarów i usług a więc odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, określone w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Wymienione w pkt 2-5 przychody nie są sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinny być brane pod uwagę do ustalenia statusu małego podatnika również na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym, uwzględniając tylko przychody określone w pkt 1, Spółka jest małym podatnikiem uprawnionym do zastosowania stawki 15% w podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
26
lut

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawcę będzie obowiązywać stawka podatkowa w wysokości 15%?

Fragment:

W myśl art. 4a pkt 10 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o „ małym podatniku ” - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 października 2016 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 3 października 2016 r. Nr 190/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł x 1.200.000 = 5.157.120 zł, w zaokrągleniu 5.157.000 zł. Wskazane w art. 4a pkt 10 updop, sformułowanie „ wartość przychodu ze sprzedaży ” nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
21
lut

Istota:

Kryteria małego podatnika

Fragment:

W piśmie z dnia 5 lutego 2018 r. (data wpływu 12 lutego 2018 r.) Pełnomocnik Spółki wskazał, że pierwszy rok obrotowy Spółki trwał od 28 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i w tym okresie zostały spełnione kryteria pozwalające na uznanie Spółki jako „ małego podatnika ” na rok 2017 r. zgodnie z definicją legalną określoną w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego Spółka spełniała przesłanki uznania za „ małego podatnika ” w 2017 r. tj. roku, którego dotyczy przedstawione pytanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo zastosować w 2017 r. stawkę CIT w wysokości 15%? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „ Ustawa ” (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.) stawka podatku wynosi 15% podstawy w przypadku: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Jednocześnie możliwość zastosowania stawki 15% została wyłączona w zakresie podatników, którzy zostali utworzeni: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki (...)