Mąka sojowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mąka sojowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Stawka podatku przy dostawie mąki sojowej

Fragment:

(...) dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz wskazany we wniosku symbol PKWiU należy stwierdzić, że mąka sojowa pełnotłusta sklasyfikowana pod symbolem 10.41.42.0 od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy. Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania od dnia 1 stycznia 2011r. obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 5 % przy dostawie w/w produktu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należało uznać (...)

2011
1
lip

Istota:

Jaki rodzaj stawki VAT obowiązuje dla produktu mąki z soi?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.P.H.U. przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008r. (data wpływu do tut. organu 13 stycznia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2009r. (data wpływu 10 lutego 2009r.) oraz z dnia 16 lutego 2009r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku dla sprzedaży mąki z soi - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2009r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)