Łotwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Łotwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy od należności za wynajem samolotów jakie spółka polska wypłaci na rzecz spółki z siedzibą w Rosji i na rzecz spółki z siedzibą na Łotwie, stanowiące w myśl art. 6 umowy polsko-rosyjskiej i art. 8 umowy polsko łotewskiej dochód podmiotów zagranicznych z tytułu transportu międzynarodowego, Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 updop?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień: - umowy z dnia 22 maja 1992 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569), dalej: umowa polsko-rosyjska; - umowy z dnia 17 listopada 1993 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 53, poz. 285), dalej: umowa polsko-łotewska, Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2006 r., dotyczące braku opodatkowania w Polsce należności z tytułu dzierżawy samolotów od spółek z (...)