Loteria fantowa | Interpretacje podatkowe

Loteria fantowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to loteria fantowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób należy ustalić dochód oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu organizowania loterii fantowej?
Fragment:
(...) że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych. W przypadku źródła przychodów, jakim jest loteria fantowa należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i ekonomicznie uzasadnione wydatki związane z działalnością związaną z organizacją loterii, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wymienione we wniosku wydatki związane z organizacją loterii nie są ujęte w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy loteria fantowa organizowana przez szkołę w trakcie festynu środowiskowego - podlega opodatkowaniu?
Fragment:
(...) Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 10 maja 2005r. Nr PDP/423-4/MD/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że uzupełnia tę interpretację w zakresie opodatkowania podatkiem od gier. UZASADNIENIE Pismem z dnia 18 marca 2005r. Publiczna Szkoła Podstawowa zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji na pytanie, czy loteria fantowa organizowana przez szkołę w trakcie festynu środowiskowego - podlega opodatkowaniu. Nie precyzując jakich podatków dotyczy pytanie, szkoła wyraziła stanowisko, iż powinna być zwolniona z podatku. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, postanowieniem z dnia 10 maja 2005r. Nr PDP/423-4/MD/05 bezpodstawnie przyjął, że pytanie odnosi się tylko do podatku dochodowego od osób prawnych i uznał stanowisko podatnika przedstawione we wniosku za prawidłowe (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy loteria fantowa, organizowana przez szkolę podstawową w trakcie festynu środowiskowego, podlega opodatkowaniu?
Fragment:
(...) opodatkowaniu. Zdaniem Jednostki loteria fantowa przeprowadzana przez szkołę, z której zysk zostanie przeznaczony w całości na bieżące potrzeby szkoły, podlega zwolnieniu z opodatkowania. Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w K. posiada status jednostki budżetowej i jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jednostka planuje przeprowadzenie na terenie swojej szkoły podstawowej w K. festynu "środowiskowego", w ramach którego będzie organizowana loteria fantowa. Zysk uzyskany z loterii fantowej będzie w całości przeznaczony na potrzeby szkoły. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza co następuje. W myśl przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r Nr 54 poz. 654) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a takową jest Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w K., (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy dostawy towarów wykonanych przez pacjentów szpitala w ramach terapii zajęciowej, które są prezentowane na aukcjach i w ramach loterii fantowej za które nabywcy - wzamian za ich nabycie - wrzucają do puszek dobrowolne datki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 31.05.2004 r. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej opodatkowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535) dostawy towarów wykonanych przez pacjentów szpitala w ramach terapii zajęciowej. Towary wykonane przez pacjentów są prezentowane na aukcjach i w ramach loterii fantowej. Ich nabywcy wzamian za towar wrzucają do puszek dobrowolne datki. Zdaniem wnioskodawcy wydanie ww. towarów nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 43 cyt. wyżej ustawy działalność ZZOZ jest zwolniona od podatku od towarów i usług a ponadto przy (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.