Lokatorzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokatorzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku ze zwrotem ze zwrotem nieruchomości oraz przekazaniem gruntu w wieczyste uzytkowanie na podstawie decyzji administracyjnej jestem obowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14"a" par.1 i par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.) naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje stanowisko wyrażone przez wnoszącego zapytanie za prawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 21.06.2006r. do Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany wpłynęło zapytanie strony dotyczące opodatkowania podatkiem od spadków budynku mieszkalnego w całości zajętego przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, określonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany informuje, że zgodnie z art.4 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 28.07.1983 o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 142, poz.1514 ze zm.) zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę należy zastosować do opłat eksploatacyjnych w sytuacji gdy czynności wykonywane są na rzecz osób nie będących członkami, którym przysługuje lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm./ w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., dokonuje sprostowania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 03.11.2004 r., nr US06VAT/446/598104/04/MT przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Pismem z dnia 03.09.2004 r. Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim z wnioskiem o udzielenie informacji o sposobie opodatkowania opłat eksploatacyjnych w sytuacji gdy czynności wykonywane są na rzecz osób nie będących członkami, którym przysługuje lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego. W ocenie Wnioskujących czynności te zwolnione są z opodatkowania na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w związku z § 8 ust. 1 (...)