Lokale gastronomiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale gastronomiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
13
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na wybudowaniu placu zabaw

Fragment:

Wstęp na teren obiektu jest bezpłatny, parkingi są bezpłatne, jedynym dochodem osiągniętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej jest czynsz najmu wspomnianego lokalu gastronomicznego. Faktury za najem wystawia Zakład Gospodarki Komunalnej. Wnioskodawca nie osiąga żadnych dochodów stanowiących sprzedaż w rozumieniu podatku od towarów i usług. Również w przyszłości Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać obiektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dokonany zakup towarów i usług nie jest więc w żaden sposób związany ze sprzedażą opodatkowaną, Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie były i nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny. Czynności opodatkowane na użyczonym obiekcie (wynajem lokalu gastronomicznego) wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT. Faktury za wynajem lokalu wystawia Zakład Gospodarki Komunalnej. Zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało i nadal nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.