Łódź | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to łódź. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

W jaki sposób dokonać korekty podatku VAT zwróconego firmie przy zakupie w 2008 roku reklamowanej łodzi?

Fragment:

(...) przez sprzedającego, a jedynie wymianę reklamowanego towaru na towar bez wad. Wydanie towaru w ramach reklamacji nie ma charakteru odpłatnej dostawy, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A zatem nie ma miejsca odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż opisane powyżej zdarzenie znajduje się poza zakresem opodatkowania VAT. Wymiana, w wyniku reklamacji, łodzi wadliwej na łódź pozbawioną wad, stanowi dalszy ciąg świadczenia (dostawy łodzi) z kwietnia 2008 roku. Producent nie dokonuje nowej sprzedaży towaru ani nie świadczy dodatkowej odpłatnej usługi. Powyższa wymiana łodzi wynika wyłącznie z uprzednio zawartej umowy pomiędzy stronami. Powyższa wymiana nie wymaga dokumentowania jej fakturą. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części (...)