Lobbing | Interpretacje podatkowe

Lobbing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lobbing. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy wydatki poniesione przez …… na opisane w stanie faktycznym usługi lobbingowe, promocyjne, informacyjne, audytowe i inne stanowią w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów?2. Czy sposób udokumentowania wykonania przez PXXX usług lobbingowych, promocyjnych, informacyjnych, audytowych i innych jest prawidłowy z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego?
Fragment:
(...) na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że kwota składek członkowskich, która mogłaby zostać zaliczona przez członków Izby do kosztów uzyskania przychodów, została ograniczona do określonego limitu. Reasumując: Wydatki poniesione przez ..... na usługi lobbingowe, promocyjne, informacyjne, audytowe i inne stanowią, zdaniem Spółki, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów – jest to koszt pośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami. Sporządzenie przez PXXX na koniec roku podatkowego szczegółowego sprawozdania z działalności, wskazując, jakie usługi zostały zrealizowane na rzecz ..... (zarówno podejmowane działania, jak i ich efekty), potwierdza w sposób wiarygodny (...)
2011
1
cze

Istota:
Wystawianie ze stawką 22% faktury VAT na rzecz podatnika belgijskiego (organizacji pozarządowej, niebędącej podatnikiem VAT) w przypadku świadczenia usług lobbingowych
Fragment:
(...) miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Wnioskodawca będzie świadczył wymienione usługi na rzecz organizacji pozarządowej (N...), mającej siedzibę w Belgii, niebędącej czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Uwzględniając powyższe - przepis art. 27 ust. 3 pkt 2 także nie ma tutaj zastosowania. Zatem miejscem świadczenia usług lobbingowych, wykonywanych przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług (zgodnie z zapisami art. 27 ust. 1) będzie terytorium Polski i usługi te będą opodatkowane w kraju. Ponieważ przedmiotowe usługi nie zostały wymienione jako zwolnione od podatku lub opodatkowane stawkami obniżonymi – będą podlegać opodatkowaniu wg podstawowej stawki w wysokości 22% (w myśl art. 41 ust. 1). Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lobbing
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.