Lista wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lista wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
2
lip

Istota:

1. Czy umorzone przez Sąd zobowiązania wynikające z zatwierdzonej listy wierzytelności należy zaliczyć do przychodów podatkowych?
2. Czy zobowiązania nie ujęte na liście wierzytelności (wierzyciel nie zgłosił ich do Sądu) należy w dniu wydania postanowienia Sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego zaliczyć do przychodów podatkowych?
3. Czy zobowiązania, które były ujęte na liście wierzytelności zatwierdzonej przez Sąd ( jednak nie zostały przez Sąd umorzone mimo zakończenia postępowania upadłościowego) należy zaliczyć do przychodów podatkowych?

Fragment:

W świetle powyższego, wartość umorzonych przez sąd zobowiązań wynikających z zatwierdzonej listy wierzytelności, zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zaliczyć do przychodów podatkowych. A contrario, zobowiązania nieujęte na liście wierzytelności (wierzyciel nie zgłosił ich do sądu) oraz zobowiązania, które były ujęte na liście wierzytelności zatwierdzonej przez sąd ( jednak nie zostały przez sąd umorzone mimo zakończenia postępowania upadłościowego) nie stanowią przychodów podatkowych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.