Linia | Interpretacje podatkowe

Linia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to linia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób należy opodatkować VAT nabycie linii produkcyjnej w Polsce, w szczególności w którym momencie należy przyjąć, że nastąpi dostawa linii?W jaki sposób należy opodatkować VAT nabycie Dodatkowych Elementów do linii produkcyjnej?
Fragment:
Z wniosku wynika, że Spółka w związku z zamiarem uruchomienia produkcji płyt warstwowych dachowych i ściennych z okładzinami zewnętrznymi metalowymi i elastycznymi zdecydowała się na zamówienie nowej linii produkcyjnej (i elementów do niej) do produkcji ww. płyt od kontrahenta zagranicznego. Spółka nabywa linię do produkcji płyt wraz z usługą montażu i uruchomienia linii. Linia wymagała specjalistycznego montażu ze strony inżynierów niemieckich. Ustalona w umowie cena za linię jest płacona zaliczkowo. Po podpisaniu umowy i wpłaceniu przez Spółkę zaliczki (30%) kontrahent rozpoczął produkcję linii dla Spółki. Linia produkcyjna pozostaje własnością (w sensie cywilnoprawnym) sprzedającego do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. Po rozpoczęciu produkcji linii okazało się, że niezbędne będzie zamówienie dodatkowych elementów (klocków bocznych uszczelniających, do ścian, elementów chłodni i dachu, rozwijaków oraz wózków (wagonów) do przewozu kręgów, elementu przedłużenia profilowania), które są ściśle związane z linią i bez których linia nie będzie należycie funkcjonować. Na moment obecny linia produkcyjna nie jest towarem zgodnym z zamówioną u producenta specyfikacją. Spółka z perspektywy VAT potraktowała całość nabycia linii jako dostawę z montażem podlegającą VAT w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia.
2017
7
sie

Istota:
Czy zakupione od producentów i dealerów maszyny i urządzenia wchodzące w skład konkretnej linii produkcyjnej przez kontrahenta Wnioskodawcy, a następnie po zmontowaniu w jedną linię i przeprowadzeniu testów (m.in. produkcji testowej) zostaną przez Wnioskodawcę zakupione, będzie można uznać za nowe środki trwałe w rozumieniu przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych?
Fragment:
Ponieważ odbiorcą produktów wytwarzanych przy użyciu przedmiotowej linii produkcyjnej będzie, przynajmniej w pierwszej fazie, wyłącznie LG I., bardzo istotne jest, aby linia była przystosowana do oczekiwań kontrahenta. Ukształtowanie relacji z kontrahentem w ten sposób, że LG I. zmontuje linię i przeprowadzi testy, jest wyjściem naprzeciw jego oczekiwaniom. Stanowi to również dla Spółki gwarancję, że linia produkcyjna będzie w pełni przydatna i funkcjonalna dla celów przyszłej produkcji. W ocenie Spółki nie zmienia to jednak faktu, że nabywana linia produkcyjna lub jej elementy stanowią nowe środki trwałe. Dla celów ustalenia czy dany środek trwały jest nowym środkiem trwałym istotny jest fakt, czy był on wcześniej faktycznie używany przez LG I., a nie czy był przedmiotem czynności prawnej polegającej na sprzedaży tego środka. Przyjęcie, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z „ używaniem ” linii produkcyjnej prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że każdy przedmiot nabywany na rynku, który podlegał testom jakościowym, nie jest nowy, lecz używany. Niezależnie od powyższego, zdaniem Spółki, za uznaniem przedmiotowej linii produkcyjnej za nową, przemawia również fakt, iż zarówno sama linia, jak i poszczególne jej składniki nie stanowiły wcześniej dla jakiegokolwiek podmiotu środków trwałych podlegających amortyzacji.
2011
1
maj

Istota:
W listopadzie Spółka otrzymała zlecenie od kontrahenta unijnego (Niemcy) na zatrudnienie 4 pracowników. Przedmiotem umowy jest montaż instalacji TR dla projektu Y w Polsce, a zatrudnieni pracownicy będą wykonywać prace spawalnicze i monterskie np. remont linii produkcyjnej w fabryce w Polsce. Rozliczenie z kontrahentem zagranicznym odbywać się będzie na podstawie zestawienia roboczogodzin fakturami w walucie EURO, a faktura wystawiona będzie na adres siedziby w Niemczech. Czy w ramach zawartej umowy, usługi monterskie i spawalnicze, które będą wykonywać pracownicy zatrudnieni w Spółce, wykonujący prace w Polsce na rzecz kontrahenta unijnego, będą opodatkowane podatkiem VAT w Polsce?
Fragment:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż pracownicy zatrudnieni w Spółce będą wykonywać prace spawalnicze i monterskie (np. remont linii produkcyjnej w fabryce) na terenie Polski. Odnosząc się do przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 cyt. jw., w przypadku gdy świadczone usługi będą związane z nieruchomościami (fabryka), to będą opodatkowane w miejscu jej położenia, czyli w Polsce. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku stwierdza, iż stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Linia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.