Linia | Interpretacje podatkowe

Linia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to linia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zakupione od producentów i dealerów maszyny i urządzenia wchodzące w skład konkretnej linii produkcyjnej przez kontrahenta Wnioskodawcy, a następnie po zmontowaniu w jedną linię i przeprowadzeniu testów (m.in. produkcji testowej) zostaną przez Wnioskodawcę zakupione, będzie można uznać za nowe środki trwałe w rozumieniu przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych?
Fragment:
(...) maszyn i urządzeń wchodzących w skład takiej linii produkcyjnej jako całości do produkowania określonej jakości wyrobów (produktów), a tym samym uznanie jej za kompletną i zdatną do użytku. Żadne inne używanie (eksploatowanie) maszyn i urządzeń, czy też całej linii produkcyjnej nie może mieć miejsca. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ciężar udowodnienia, że środek trwały jest „nowy” spoczywa na podatniku. Jednakże jeżeli maszyny, urządzenia i cała linia poza przeprowadzonym testem nie będzie używana (eksploatowana) w jakimkolwiek procesie produkcyjnym zarówno przez kontrahenta Spółki, jak i inne podmioty, można stwierdzić, że będzie można je uznać za nowe środki trwałe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej (...)
2011
1
maj

Istota:
W listopadzie Spółka otrzymała zlecenie od kontrahenta unijnego (Niemcy) na zatrudnienie 4 pracowników. Przedmiotem umowy jest montaż instalacji TR dla projektu Y w Polsce, a zatrudnieni pracownicy będą wykonywać prace spawalnicze i monterskie np. remont linii produkcyjnej w fabryce w Polsce. Rozliczenie z kontrahentem zagranicznym odbywać się będzie na podstawie zestawienia roboczogodzin fakturami w walucie EURO, a faktura wystawiona będzie na adres siedziby w Niemczech. Czy w ramach zawartej umowy, usługi monterskie i spawalnicze, które będą wykonywać pracownicy zatrudnieni w Spółce, wykonujący prace w Polsce na rzecz kontrahenta unijnego, będą opodatkowane podatkiem VAT w Polsce?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Spółce z o.o. X, oceniając jej stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.11.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 6.01.2006 r. (data wpływu do urzędu skarbowego 9.01.2006 r.) o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę . W miesiącu listopadzie Spółka otrzymała zlecenie od kontrahenta unijnego (Niemcy) na zatrudnienie 4 pracowników. Przedmiotem umowy jest montaż instalacji TR dla projektu Y w Polsce, a zatrudnieni pracownicy będą wykonywać prace spawalnicze i monterskie np. remont linii produkcyjnej w fabryce w Polsce. Rozliczenie z kontrahentem zagranicznym (...)
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Linia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.