Likwidacja spółki cywilnej | Interpretacje podatkowe

Likwidacja spółki cywilnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja spółki cywilnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego,
- dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: obowiązku ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego, dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
11
gru

Istota:
Przy likwidacji spółki prawa handlowego nie ma obowiązku sporządzania remanentu.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2011 r. (data wpływu 19 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 4 października 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opodatkowania pozostałego po likwidacji majątku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 4 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki cywilnej.
Fragment:
(...) w momencie likwidacji spółki nie powstaje u Niej przychód z działalności gospodarczej, bowiem z cytowanego powyżej art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki cywilnej, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych zwrotu majątku likwidowanej spółki cywilnej (na moment jej likwidacji) jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, iż zakresie określonym (...)
2011
1
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności wycofania nieruchomości ze spółki cywilnej w związku z jej likwidacją.
Fragment:
(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedynymi nakładami były remonty odtworzeniowe (malowanie, naprawy bieżące, itp.). Likwidacja spółki i wycofanie z niej przedmiotowego środka trwałego nastąpiła w dniu 28 lutego 2011 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy likwidacja spółki cywilnej i wycofanie z niej na skutek rozliczenia wspólników przedmiotowej nieruchomości, będzie czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, likwidacja spółki cywilnej i wycofanie z niej nieruchomości nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, ponieważ będzie to czynność zwolniona od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z brakiem prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług nabywanych w związku z budową, nie wystąpi również obowiązek korekty podatku naliczonego przewidziany w art. 91 ust. 2 ustawy (przepis ten w (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wystąpienie z dwuosobowej Spółki Cywilnej wspólnika, następnie likwidacja tej Spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów usług (podatek likwidacyjny), w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej w tej samej branży, miejscu na majątku firmy przez jednego ze wspólników firmy, tzn. wniesienia przez niego składników majątkowych zgodnie z remanentem likwidacyjnym do jednoosobowej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów w przypadku rozwiązania spółki cywilnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów w (...)
2011
1
wrz

Istota:
Skutki podatkowe czynności podziału nieruchomości i wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2009 r. (data wpływu do Organu – 12 czerwca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 10 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych czynności podziału nieruchomości, zniesienia jej współwłasności oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych Spółki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2009 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
sie

Istota:
Skutki podatkowe czynności podziału nieruchomości i wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych Spółki cywilnej.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 17 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności podziału nieruchomości, zniesienia jej współwłasności oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych Spółki cywilnej, której wspólnikiem jest Wnioskodawca - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)
2011
1
sie

Istota:
W świetle art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT, w przypadku rozwiązania Spółki, której Podatnik jest wspólnikiem, lub wystąpienia ze Spółki wartość majątku Spółki otrzymana przez Podatnika zgodnie z art. 871 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (dalej: KC), odpowiadająca wartości wniesionego przez Podatnika do tej Spółki wkładu, określonej w umowie spółki cywilnej z dnia 1 czerwca 2006 r. oraz w akcie notarialnym z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniającym umowę Spółki będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez pełnomocników: doradców podatkowych przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2009 r. (data wpływu 14 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)
2011
1
lip

Istota:
Jakie są konsekwencje likwidacji spółki cywilnej?
Fragment:
(...) zdarzeniu przyszłym akcje zostały objęte w zmian za przedsiębiorstwo spółki cywilnej. To sugeruje, że akcje przysługują wspólnikom spółki cywilnej i stanowią majątek wspólny tych osób. To oznacza, że dla zniesienia tego rodzaju współwłasności konieczną jest likwidacja spółki. Stosownie bowiem do przepisu 863 § 2 Kodeksu cywilnego, w czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. Jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja spółki cywilnej zmieni się charakter współwłasności akcji spółki akcyjnej - współwłasność łączna staje się współwłasnością ułamkową. W świetle powyższych regulacji zniesienie współwłasności łącznej objętych akcji – bez spłat i dopłat - nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Jednakże przyznanie wspólnikowi na wyłączną własność akcji w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności ułamkowej jest zasadniczo ich nabyciem przez tego wspólnika (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości (gruntu wraz z budynkiem) - po likwidacji Spółki z majątku osobistego byłego wspólnika gdy działanie to nie ma zorganizowanego charakteru, a sprzedawany towar nie był nabyty w celu jego odsprzedaży - ma charakteru handlowego i spełnia przesłanki zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT do uznania jej za działalność gospodarczą?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpatrzeniu zażalenia Pana Andrzeja (pismo z dnia 6 listopada 2006r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 23 października 2006r. Nr PP/443-44/Int-78/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług odmawia zmiany tego postanowienia. UZASADNIENIE Pismem z dnia 31 sierpnia 2006r. Pan Andrzej wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu na którym stał budynek Spółki Cywilnej. Przedstawiając swoje stanowisko Pan Andrzej podał „Moim zdaniem sprzedaż nieruchomości przez nie zarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT podatnika, będącej jego (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.