Likwidacja spółki cywilnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja spółki cywilnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
11
gru

Istota:

- obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego,
- dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: obowiązku ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego, dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
26
lis

Istota:

Przy likwidacji spółki prawa handlowego nie ma obowiązku sporządzania remanentu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2011 r. (data wpływu 19 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 4 października 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opodatkowania pozostałego po likwidacji majątku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 4 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki cywilnej.

Fragment:

(...) w momencie likwidacji spółki nie powstaje u Niej przychód z działalności gospodarczej, bowiem z cytowanego powyżej art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki cywilnej, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych zwrotu majątku likwidowanej spółki cywilnej (na moment jej likwidacji) jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, iż zakresie określonym (...)

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności wycofania nieruchomości ze spółki cywilnej w związku z jej likwidacją.

Fragment:

(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedynymi nakładami były remonty odtworzeniowe (malowanie, naprawy bieżące, itp.). Likwidacja spółki i wycofanie z niej przedmiotowego środka trwałego nastąpiła w dniu 28 lutego 2011 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy likwidacja spółki cywilnej i wycofanie z niej na skutek rozliczenia wspólników przedmiotowej nieruchomości, będzie czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, likwidacja spółki cywilnej i wycofanie z niej nieruchomości nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, ponieważ będzie to czynność zwolniona od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z brakiem prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług nabywanych w związku z budową, nie wystąpi również obowiązek korekty podatku naliczonego przewidziany w art. 91 ust. 2 ustawy (przepis ten w (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy wystąpienie z dwuosobowej Spółki Cywilnej wspólnika, następnie likwidacja tej Spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów usług (podatek likwidacyjny), w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej w tej samej branży, miejscu na majątku firmy przez jednego ze wspólników firmy, tzn. wniesienia przez niego składników majątkowych zgodnie z remanentem likwidacyjnym do jednoosobowej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów w przypadku rozwiązania spółki cywilnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów w (...)

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe czynności podziału nieruchomości i wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2009 r. (data wpływu do Organu – 12 czerwca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 10 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych czynności podziału nieruchomości, zniesienia jej współwłasności oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych Spółki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2009 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe czynności podziału nieruchomości i wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych Spółki cywilnej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 17 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności podziału nieruchomości, zniesienia jej współwłasności oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych Spółki cywilnej, której wspólnikiem jest Wnioskodawca - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)

2011
1
lip

Istota:

W świetle art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT, w przypadku rozwiązania Spółki, której Podatnik jest wspólnikiem, lub wystąpienia ze Spółki wartość majątku Spółki otrzymana przez Podatnika zgodnie z art. 871 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (dalej: KC), odpowiadająca wartości wniesionego przez Podatnika do tej Spółki wkładu, określonej w umowie spółki cywilnej z dnia 1 czerwca 2006 r. oraz w akcie notarialnym z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniającym umowę Spółki będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez pełnomocników: doradców podatkowych przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2009 r. (data wpływu 14 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
maj

Istota:

Jakie są konsekwencje likwidacji spółki cywilnej?

Fragment:

(...) zdarzeniu przyszłym akcje zostały objęte w zmian za przedsiębiorstwo spółki cywilnej. To sugeruje, że akcje przysługują wspólnikom spółki cywilnej i stanowią majątek wspólny tych osób. To oznacza, że dla zniesienia tego rodzaju współwłasności konieczną jest likwidacja spółki. Stosownie bowiem do przepisu 863 § 2 Kodeksu cywilnego, w czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. Jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja spółki cywilnej zmieni się charakter współwłasności akcji spółki akcyjnej - współwłasność łączna staje się współwłasnością ułamkową. W świetle powyższych regulacji zniesienie współwłasności łącznej objętych akcji – bez spłat i dopłat - nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Jednakże przyznanie wspólnikowi na wyłączną własność akcji w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności ułamkowej jest zasadniczo ich nabyciem przez tego wspólnika (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości (gruntu wraz z budynkiem) - po likwidacji Spółki z majątku osobistego byłego wspólnika gdy działanie to nie ma zorganizowanego charakteru, a sprzedawany towar nie był nabyty w celu jego odsprzedaży - ma charakteru handlowego i spełnia przesłanki zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT do uznania jej za działalność gospodarczą?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpatrzeniu zażalenia Pana Andrzeja (pismo z dnia 6 listopada 2006r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 23 października 2006r. Nr PP/443-44/Int-78/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług odmawia zmiany tego postanowienia. UZASADNIENIE Pismem z dnia 31 sierpnia 2006r. Pan Andrzej wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu na którym stał budynek Spółki Cywilnej. Przedstawiając swoje stanowisko Pan Andrzej podał „Moim zdaniem sprzedaż nieruchomości przez nie zarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT podatnika, będącej jego (...)