Liczniki prądu zmiennego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to liczniki prądu zmiennego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy sprzedaży elektronicznych liczników energii elektrycznej?

Fragment:

(...) W piśmie z dnia 2.04.2004 r. Podatnik prosi o wyjaśnienie jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży elektronicznych liczników energii elektrycznej. Do ww. pisma została dołączona opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika, że liczniki elektroniczne energii elektrycznej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 33.20.63-70.2 „Liczniki elektryczne prądu zmiennego”. Zgodnie z obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. przepisem § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), stawkę podatku VAT w wysokości 7% stosuje się dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia. W poz. 77 ww. załącznika Nr 4 zostały ujęte liczniki elektryczne prądu zmiennego o symbolu PKWiU 33.20.63-70.2, a zatem sprzedaż ww. (...)