Licytacja | Interpretacje podatkowe

Licytacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licytacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zbycia lokali użytkowych w trybie licytacji komorniczej.
Fragment:
(...) licytacji komorniczej Km ... – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 maja 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia lokali użytkowych w trybie licytacji komorniczej Km .... We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jako komornik sądowy prowadzi Pan egzekucję m.in. w stosunku do nieruchomości dłużnika K.K. (Pesel:...) w postaci dwóch lokali użytkowych objętych odrębnymi księgami wieczystymi (...) oraz (...) położonymi w P. przy ulicy J. Na dzień 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy wyznaczył termin licytacji przedmiotowych nieruchomości. Z treści ksiąg wieczystych ww. nieruchomości wynika, że zostały one nabyte przez dłużnika na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali z dnia 21 października 2009 r. (Notariusz ...). Z odpowiedzi udzielonej przez Urząd Skarbowy wynika, że dłużnik aktualnie nie figuruje w bazie urzędu jako zarejestrowany czynny podatnik od towarów i usług. Wskazano jednocześnie, że w okresie od 31 grudnia 2003 r. do 4 marca 2011 r. dłużnik był zarejestrowany w tej bazie jako podatnik czynny.
2016
14
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości w trybie licytacji publicznej.
Fragment:
Czy sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji publicznej nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2016
10
cze

Istota:
Brak obowiązku obliczenia i uiszczenia należnego podatku z tytułu dostawy w ramach postępowania egzekucyjnego lokalu niemieszkalnego.
Fragment:
Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania zostanie wyznaczony termin pierwszej licytacji prawa własności lokalu niemieszkalnego o nr księgi wieczystej ZZZ. Dłużnik oświadczył, że z tytułu wniesienia lokalu aportem nie była wystawiona faktura VAT, lokal będący przedmiotem egzekucji oddany został do użytkowania w około 2000 r. i od tego czasu wykorzystywany był na cele prowadzonej działalności przez kolejnych właścicieli jako tzw. „ apartament hotelowy ”. Aport został dokonany w lutym 2012 r. i był czynnością podlegającą opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy komornik sądowy, w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy, dostawy towaru, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT, jeżeli tak to jaka będzie stawka VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego wyżej stanu faktycznego komornik nie będzie obowiązany do obliczenia i uiszczenia za dłużnika podatku od towarów i usług od sprzedanej w trybie licytacji sądowej nieruchomości spółki, z uwagi na zwolnienie opisane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
12
kwi

Istota:
Brak obowiązku obliczenia i uiszczenia należnego podatku z tytułu dostawy w ramach postępowania egzekucyjnego lokalu niemieszkalnego.
Fragment:
Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania zostanie wyznaczony termin pierwszej licytacji prawa własności lokalu niemieszkalnego o nr księgi wieczystej YYY. Dłużnik oświadczył, że z tytułu wniesienia lokalu aportem nie była wystawiona faktura VAT, lokal będący przedmiotem egzekucji oddany został do użytkowania w około 2000 r. i od tego czasu wykorzystywany był na cele prowadzonej działalności przez kolejnych właścicieli jako tzw. „ apartament hotelowy ”. Aport został dokonany w marcu 2012 r. i był czynnością podlegającą opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy komornik sądowy, w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy, dostawy towaru, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT, jeżeli tak to jaka będzie stawka VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego wyżej stanu faktycznego komornik nie będzie obowiązany do obliczenia i uiszczenia za dłużnika podatku od towarów i usług od sprzedanej w trybie licytacji sądowej nieruchomości spółki, z uwagi na zwolnienie opisane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
12
kwi

Istota:
Czy komornik sądowy, w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy, dostawy towaru, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT, jeżeli tak to jaka będzie stawka VAT?
Fragment:
Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania zostanie wyznaczony termin pierwszej licytacji prawa własności lokalu niemieszkalnego o numerze księgi wieczystej (...). Dłużnik oświadczył, że z tytułu wniesienia lokalu aportem nie była wystawiona faktura VAT, lokal będący przedmiotem egzekucji oddany został do użytkowania około 2000 r. i od tego czasu wykorzystywany był na cele prowadzonej działalności przez kolejnych właścicieli jako tzw. „apartament hotelowy. Aport został dokonany w kwietniu 2012 r. i był czynnością podlegającą opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy komornik sądowy, w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy, dostawy towaru, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT, jeżeli tak to jaka będzie stawka VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego wyżej stanu faktycznego komornik nie będzie obowiązany do obliczenia i uiszczenia za dłużnika podatku od towarów i usług od sprzedanej w trybie licytacji sądowej nieruchomości spółki, z uwagi na zwolnienie opisane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
31
mar

Istota:
Zwolnienie sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji sądowej, ze względu na spełnienie warunków z art. 43 ust. 1 pkt 10.
Fragment:
W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w drodze egzekucji sądowej, stanowi własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedaż majątku należącego do takiego podmiotu co do zasady stanowi czynność objętą obowiązkiem podatkowym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata; Z wniosku wynika, iż przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, którą spółka posiada w użytkowaniu wieczystym wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowym wybudowanym ok. 1980 r., a od jego pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W oparciu o powołany przepis, należy stwierdzić, iż zawarte w nim wyjątki, określające brak możliwości zwolnienia od podatku dostawy budynków, nie obejmują budynku opisanego w stanie faktycznym. Zatem w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, sprzedaż ww. budynku podlegać będzie zwolnieniu od podatku. Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotem sprzedaży w drodze egzekucji sądowej jest również grunt (działka), będący w użytkowaniu wieczystym zbywcy, na którym ww. budynek jest posadowiony.
2011
1
lip

Istota:
Dotyczy momentu wystawienia faktury i rozliczenia w deklaracji dokonanej w drodze licytacji publicznej sprzedaży praw wieczystego uzytkowania gruntu wraz z budynkami
Fragment:
Nr 1426/US210/MW/443-7/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącym momentu wystawienia faktury i rozliczenia w deklaracji dokonanej w drodze licytacji publicznej sprzedaży praw wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami - Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 2 stycznia 2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skar-bowego w Siedlcach o udzielenie informacji w zakresie momentu wystawienia faktury i rozliczenia w deklaracji sprzedaży praw wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami dokonanejw drodze licytacji publicznej (data wpływu do urzędu skarbowego - 3.02.2006 r.). We wniosku po-dano, iż postanowienie Sądu Rejonowego w Siedlcach w przedmiocie nabycia prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkami zostało wydane w dniu 19 grudnia 2005 r., zaś stało się prawomoc-ne z dniem 30 grudnia 2005 r. Odpis tego postanowienia Sąd wydał Odlewni dopiero 4 stycznia 2006 r. W dniu następnym (tj. 5 stycznia 2006 r.) sprzedaż została przeprowadzona przez kasę fiskalną, a także wystawiono fakturę VAT na całość sprzedanej nieruchomości. W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 marca 2006 r. Strona poinformowała ponadto, iż nieruchomość została protokolar-nie przekazana nabywcy po otrzymaniu prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności,tj. również w dniu 5 stycznia 2006 r.
2011
1
kwi

Istota:
Czy nabycie nieruchomości w drodze licytacji sądowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji sądowej stwierdzam, że w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe Uzasadnienie Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni nabył Pan w drodze licytacji sądowej prawo do 1/4 części nieruchomości. Według oceny własnej jest Pan zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania przedmiotowej czynności. Wynikająca z art.1 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz.399 ze zm./ zasada stanowi, iż opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione pod literami "a - k". W punkcie a) wymienione zostały umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W myśl art.1 ust.1 pkt 3) w/w ustawy podatkowi temu podlegają również orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w punktach 1 i 2. Dyspozycja zawarta w art.1 ust.2 przedmiotowej ustawy stanowi, iż ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o czynnościach cywilnoprawnych, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 2 i 3.
2011
1
kwi

Istota:
Czy nabyta nieruchomość na licytacji, przyznana w drodze egzekucji sądowej (postanowienie Sądu z dnia 23.08.2005roku) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Uzasadnienie Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:Czy nabyta nieruchomość na licytacji, przyznana w drodze egzekucji sądowej (postanowienie Sądu z dnia 23.08.2005roku) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Przedmiot interpretacji:Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko wnioskodawcy:Czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Do opisu stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy prawa podatkowego:- art. 1 ust. 1 pkt 1 i 3; art. 1 ust. 2; art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 41, poz. 399 ze zm.),- art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W świetle wyżej wymienionych przepisów dokonuje się oceny prawnej stanowiska Podatnika i uzasadnia je w następujący sposób: W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Przepisy art 1 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy stanowią, iż podatkowi temu podlegają też orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.
2011
1
mar

Istota:
Czy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w drodze licytacji komorniczej, potwierdzone postanowieniem Sądu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) licytacji komorniczej nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Nabycie powyższe nastąpiło w drodze postanowienia Sądu. Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraża we wniosku stanowisko, iż z chwilą przybicia w drodze licytacji komorniczej, potwierdzonej następnie postanowieniem Sądu nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i w związku z powyższym powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia. Tutejszy organ podatkowy podziela powyższe stanowisko. Stosownie bowiem do brzmienia przepisu art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 ww. przepisu, tj. w omawianym przypadku umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu w drodze licytacji przedmiotowego prawa do lokalu.
2011
1
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Licytacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.