Leczenie poza granicami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leczenie poza granicami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gabinetu lekarskiego w Polsce. Organizuje gabinet lekarski w Londynie. W tym celu odbywa podróże do Londynu i ponosi koszty podróży ? diety, bilet na samolot. W związku z tym powstała wątpliwość czy powyższe koszty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) W dniu 09.11.2005r. został skierowany wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik organizuje gabinet lekarski w Londynie, w którym zamierza przyjmować pacjentów kilka dni w miesiącu. Na zorganizowanie gabinetu lekarskiego w Londynie poniesione zostały pewne koszty, między innymi koszty podróży służbowych - diety, bilet na samolot. Koszty te podatnik zakwalifikował do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. W oparciu o powyższy stan faktyczny powstały wątpliwości czy wydatki ponoszone na odbywanie podróży do Londynu, w tym diety zagraniczne, w celu zorganizowania tam gabinetu lekarskiego utożsamiane z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy mogę odliczyć od dochodu koszty przelotu dziecka i ewentualnie moje (jako opiekuna) na operację, która odbyła się w USA?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) – w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne związanych z przelotem dziecka i opiekuna (matki) na operację, która odbyła się za granicą w USA - uprzejmie informuje: Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego oraz załączonych do wniosku dokumentów wynika: Z dniem 11.12.2003 r. postanowiono córkę Ewę S. zaliczyć do osób niepełnosprawnych. W okresie od 01.11.2000 r. do 31.10.2003 r. córka ze względu na stan zdrowia wymagała stałej opieki pielęgnacyjnej lub systematycznego współdziałania w postępowaniu leczniczym lub rehabilitacyjnym – co stwierdził lekarz specjalista wystawiając w dniu 06.11.2000 r. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (...)