Leasingobiorca | Interpretacje podatkowe

Leasingobiorca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasingobiorca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 60 % kwoty podatku z każdej faktury, po wyczerpaniu limitu kwoty 6.000 zł, czy też może jednorazowo na podstawie pierwszych faktur nie uwzględniając 60 % kwoty podatku naliczonego wykorzytać limit 6.000 zł?
Fragment:
(...) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 procent kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Z tak sformułowanego przepisu jednoznacznie wynika, że leasingobiorca nie jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania przysługującej kwoty limitu w wysokości 6.000 zł, przy korzystaniu z prawa odliczenia podatku naliczonego. Musi być zachowany warunek nie przekroczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającego z poszczególnych faktur za w/w usługę. Stanowisko Podatnika w tym zakresie nie jest zatem prawidłowe. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jednorazowo całość opłaty wstępnej oraz opłatę manipulacyjną i opłaty związane z dopuszczeniem pojazdu do użytkowania w dacie ich poniesienia, które wynosiły odpowiednio: opłata wstępna 42217,50 zł brutto, opłata manipulacyjna 732,50 zł brutto, czy kosztem uzyskania przychodów będzie całość miesięcznych rat leasingowych pomimo tego, że wartość przedmiotu leasingu przekracza 20000 EURO i podobnie, czy należy rozliczyć w proporcji do 20000 EURO również koszty opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej, czy składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, który jest przedmiotem leasingu odliczam w całości czy w wysokości nie przekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji w jakiej pozostaje równowartość 20000 EURO, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 25.10.2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.