Kwota zabezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Kwota zabezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota zabezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy żądana przez zleceniodawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania prac określonych stosowną umową – jest kosztem uzyskania przychodu.
Fragment:
(...) albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Podatnik wystąpił z zapytaniem czy żądana przez zleceniodawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania prac określonych stosowną umową – jest kosztem uzyskania przychodu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wpłacona kwota zabezpieczenia, ponieważ była konieczną do uzyskania przychodu, powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r. kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Dla uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest zaistnienie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wpłacona kwota zabezpieczenia transakcji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) rozporządzać jak własnymi. Jednocześnie ustawodawca w treści art. 12 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. wymienia szereg pozycji, których nie zalicza się do przychodów. Między innymi pkt 1 tego przepisu wskazuje pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymane lub zwrócone pożyczki (kredyty), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Mimo, że kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami nie jest wymieniona w art. 12 ust. 4, ze względu na charakter zwrotny tego świadczenia w przypadku dotrzymania warunków umowy przez zleceniodawcę, nie stanowi przychodu Spółki dla celów podatkowych. Kwota ta będzie stanowiła przychód wpływający na wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Spółki dopiero w momencie, kiedy Zleceniodawca nie dopełni warunków umowy i przedmiotowe zabezpieczenie (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.