Kwota nienależna | Interpretacje podatkowe

Kwota nienależna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota nienależna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2007 r. kwotę 25.243,05 zł wraz z przekazanym podatkiem w łącznej kwocie 16.379,00 zł - w istniejącym na dzień niniejszego wniosku stanie faktycznym? Czy w świetle ww. przepisu zwróconą kwotę 25.243,05 zł i podatek w kwocie 16.379,00 zł Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od dochodu dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Krajową Radą S, jeżeli to nastąpi po 30.04.2008 r.- w drodze korekty zeznania - a różnicę w stawce podatku przekazanego (ok. 19%) i podlegającego rozliczeniu za rok 2007 r. (40%) Wnioskodawczyni będzie mogła w drodze korekty zeznania podatkowego, bądź wskutek wniosku do Urzędu Skarbowego o określenie nadpłaty podatku? Czy winno być nie tylko zakończone postępowanie przed Krajową Radą S, ale również rozstrzygnięta kwestia depozytu i rozliczenia przez pracodawcę, aby Wnioskodawczyni mogła odliczyć od dochodu kwotę 25.243,05 zł z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł? Czy w wypadku odliczenia przez Wnioskodawczynię od dochodu za 2007 r. kwoty 25.243,05 zł wraz z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł pracodawca po powiadomieniu o tymże odliczeniu będzie mógł dokonać skutecznego potrącenia jakichkolwiek należności z kwoty 25.243,05 zł i zmienić podstawy rozliczenia podatku i jak wówczas ma postąpić Wnioskodawczyni?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 08.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu za 2007 r. zwróconej kwoty przyznanej w 2006 r. tytułem odprawy i ekwiwalentu za urlop - jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
cze

Istota:
Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi.
Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 18.10.2006r. w pkt 2, tj. pracownik spłaca kwotę brutto nienależnego świadczenia i odzyskuje podatek w rocznym rozliczeniu za 2006r. i 2007r. W dniu 18.10.2006r. złożyliście Państwo wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Na mocy wyroku Sądu Rejonowego z dnia 25.05.2006r. została przywrócona do pracy i podjęła zatrudnienie z dn. 01.10.2006r. osoba, z którą 30.09.2005r,. rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w obecnej sytuacji jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Od wypłaconej odprawy pracownikowi potrącono zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30%. Kwota podlegająca (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.