Kwiaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwiaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
12
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy kwiatów, kompozycji i koszy kwiatowych z kwiatów ciętych lub pąków róż.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że według PKWiU dostawa opisanych we wniosku kwiatów, kompozycji i koszy kwiatowych z kwiatów (róż) ciętych lub pąków róż jest sklasyfikowana pod symbolem 01.19.21.0 – „ Kwiaty cięte i pąki kwiatowe ”. Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości w kwestii określenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla dostawy kwiatów, kompozycji i koszy kwiatowych z kwiatów (róż) ciętych lub pąków róż. W niniejszej sprawie należy wskazać, że Wnioskodawca dokonuje dostawy zarówno samych kwiatów, jak i kompozycji kwiatowych oraz koszy kwiatowych. Jak wskazał Wnioskodawca na ww. kompozycje i kosze kwiatowe składają się – jako główny element zestawu – cięte róże lub pąki kwiatów róży, a dodatkowo występują inne elementy ozdobne. W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że dostawa opisanych we wniosku kwiatów, kompozycji i koszy kwiatowych, gdzie zasadniczym elementem są kwiaty cięte w postaci róż lub jej paków, zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 01.19.21.0 „ Kwiaty cięte i pąki kwiatowe ”, jest opodatkowana 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w zw. z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy.

2015
3
kwi

Istota:

Czy dostawa opisanych kompozycji i koszy kwiatowych z kwiatów (róż) ciętych lub pąków róż opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług wg stawki 8%?

Fragment:

W PKWiU 01.19.21.0 sklasyfikowano natomiast „ Kwiaty cięte i pąki kwiatowe ”. Z objaśnień do PKWiU wynika, że grupowanie to obejmuje także bukiety, wieńce, kosze kwiatowe itp. wyroby zawierające kwiaty lub pąki kwiatowe (np. bukieciki, kwiaty do butonierki), cięte gałęzie drzew, krzewów i krzaków, jeśli mają kwiaty lub pąki kwiatowe (np. gałęzie wierzby z pąkami lub kwiatami, magnolia i niektóre rodzaje róż). Grupowanie to nie obejmuje natomiast: gałęzi wierzby bez pąków lub kwiatów oraz liści i łodyg słonecznika i rezedy bez kwiatów, sklasyfikowanych w grupowaniu 01.29.30.0, liści, gałęzi i pozostałych części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, odpowiednich do celów zdobniczych, sklasyfikowanych w grupowaniu 02.30.30.0. Zatem sprzedawane przez podatnika kompozycje kwiatów lub pąków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.19.21.0, a ich sprzedaż należy opodatkować według stawki 8%. W wyroku TSUE C-349/96, dotyczącego opodatkowania świadczeń złożonych, Trybunał uznał, że co do zasady, każde świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

2014
23
gru

Istota:

Czy zakup donic wraz z kwiatami, ziemią oraz granulatem do pomieszczeń ogólnodostępnych oraz pomieszczeń pracowniczych, stanowi koszt uzyskania przychodu spółki, w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Dostosowując się do wielkości firmy i ilości zatrudnionych osób spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, postanowiła poprawić wizualnie ogólnodostępne dla klientów, a także dla pracowników pomieszczenia, zakupując wyposażenie w postaci donic z kwiatami (i związane z tym akcesoria), które to wyposażenie ma mieć charakter dekoracyjny, a równocześnie poprawić atmosferę miejsca pracy, przez ozdobienie i uatrakcyjnienie elementami naturalnymi pomieszczeń, które ze swej natury są pomieszczeniami dużymi. Ww. rzeczy nie stanowią wyrobów rzadkich i są one powszechnie dostępne. Nie stanowią również eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, ani szczególnych wytworów ludzkiej działalności. Nie dotyczą też szczególnego uwarunkowania, w tym praw autorskich i innych. Ww. wydatki nie zostały wprost wskazane w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie mieszczą się one również w pojęciu „ reprezentacji ”, we wskazanym powyżej rozumieniu. Co do zasady wydatki na zakup wyposażenia (a takim właśnie składnikiem majątku są donice z roślinami (i inne akcesoria dekoracyjne), o których mowa we wniosku) pomieszczeń wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednakże należy, że ww. wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione charakterem tej działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

2014
23
gru

Istota:

Czy zakup donic wraz z kwiatami, ziemią oraz granulatem do pomieszczeń ogólnodostępnych oraz pomieszczeń pracowniczych, stanowi koszt uzyskania przychodu spółki, w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Dostosowując się do wielkości firmy i ilości zatrudnionych osób spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, postanowiła poprawić wizualnie ogólnodostępne dla klientów, a także dla pracowników pomieszczenia, zakupując wyposażenie w postaci donic z kwiatami (i związane z tym akcesoria), które to wyposażenie ma mieć charakter dekoracyjny, a równocześnie poprawić atmosferę miejsca pracy, przez ozdobienie i uatrakcyjnienie elementami naturalnymi pomieszczeń, które ze swej natury są pomieszczeniami dużymi. Ww. rzeczy nie stanowią wyrobów rzadkich i są one powszechnie dostępne. Nie stanowią również eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, ani szczególnych wytworów ludzkiej działalności. Nie dotyczą też szczególnego uwarunkowania, w tym praw autorskich i innych. Ww. wydatki nie zostały wprost wskazane w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie mieszczą się one również w pojęciu „ reprezentacji ”, we wskazanym powyżej rozumieniu. Co do zasady wydatki na zakup wyposażenia (a takim właśnie składnikiem majątku są donice z roślinami (i inne akcesoria dekoracyjne), o których mowa we wniosku) pomieszczeń wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednakże należy, że ww. wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione charakterem tej działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów Spółki

Fragment:

(...) kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów Spółki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów Spółki. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 września 2009r. (data wpływu 10 września 2009r.) oraz pismem z dnia 18 września 2009r. (data wpływu 18 września 2009r.). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca dokonuje zakupu upominków w postaci między innymi kwiatów, statuetek ze środków obrotowych. Wnioskodawca przekazuje upominki zarówno dla pracowników, byłych pracowników (emerytów), jak i dla kontrahentów. Koszt nabycia wiązanek, upominków to od 20 zł do 300 zł netto. Kwiaty są przekazywane pracownikom z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy imienin. Wnioskodawca kupuje też wiązanki pogrzebowe dla byłych pracowników. Kontrahentom natomiast kwiaty, czy inne upominki wręczane są z okazji między innymi jubileuszu kontrahenta, z okazji imienin prezesa Spółki zaprzyjaźnionej (na ręce prezesa), i w innych okolicznościach czasem do rąk konkretnej osoby z okazji jej święta, a czasem dla Spółki.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT wydania kwiatów i innych upominków pracownikom i kontrahentom Spółki oraz udokumentowania czynności nieodpłatnego przekazania fakturą wewnętrzną

Fragment:

Kwiaty są przekazywane pracownikom z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy imienin. Wnioskodawca kupuje też wiązanki pogrzebowe dla byłych pracowników. Kontrahentom natomiast kwiaty, czy inne upominki wręczane są z okazji między innymi jubileuszu kontrahenta, z okazji imienin prezesa Spółki zaprzyjaźnionej (na ręce prezesa), i w innych okolicznościach czasem do rąk konkretnej osoby z okazji jej święta, a czasem dla Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z kupnem kwiatów i innych upominków dla pracowników i kontrahentów Spółka ma, z chwilą przekazania ich ww. osobom naliczyć podatek VAT i wystawić fakturę wewnętrzną... Stanowisko Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia przysługuje w zakresie w jakim nabywane przez podatnika towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zdaniem Spółki przekazanie kwiatów dla pracowników z okazji Dnia Kobiet, jubileuszu, czy pogrzebu jest kosztem pośrednio związanym z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Przekazane kwiaty pracownikom ze środków obrotowych stanowią wyrazy szacunku i pamięci, jaki pracodawca chciałby wyrazić.

2011
1
lip

Istota:

Czy do powyższych grupowań Wnioskująca może stosować jedną stawkę VAT? Jeśli tak – to jaką?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności Wnioskująca wykonuje: bukiety, na które składają się: kwiaty cięte, wstążki, folie, rafia (PKWiU 01.12.22); kompozycje z kwiatów ciętych w oasisie, na które składają się: kwiaty cięte, oasis, wstążki, przybrania (PKWiU 01.12.22); kompozycje w koszach, na które składają się: kwiaty cięte i doniczkowe, kosze, dodatki, zieleń cięta (PKWiU 01.12.22); kompozycje żałobne, na które składają się: jodła, kwiaty cięte, zieleń cięta, wstążki, szarfy (PKWiU 01.12.22). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy do powyższych grupowań Wnioskująca może stosować jedną stawkę VAT... Jeśli tak – to jaką... Zdaniem Wnioskodawcy stosowanie do tych wyrobów jednej stawki VAT, tj. 3% jest prawidłowe. Swoje stanowisko Wnioskująca opiera na opinii Urzędu Statystycznego, której kopię załącza. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320) - zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
cze

Istota:

Czy wydatek na zakup wieńca lub wiązanki pogrzebowej w związku ze śmiercią (pogrzebem) pracownika lub emerytowanego pracownika, dokonany ze środków obrotowych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Zdaniem Spółki zarówno pracownicy jak i emerytowani pracownicy, wkładem swojej pracy przyczynili się do uzyskiwania przychodów firmy w przeszłości i dzisiaj – a skoro tak, to wydatek na zakup kwiatów lub wieńców na pogrzeb takiej osoby ma związek z osiąganymi przychodami i stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia. Należy zaznaczyć, że interpretacja ta nie dotyczy tego typu wydatków w przypadku śmierci osób z rodziny pracownika i osób współpracujących (kontrahentów). Zdaniem Spółki takie stanowisko uzasadnia brzmienie art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w art. 16 opisane wydatki nie zostały wymienione jako koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

2011
1
cze

Istota:

Dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa przesadzonych żywych kwiatów w donicach sklasyfikowana według symbolu PKWiU 01.12.22 – „Kwiaty cięte i pączki kwiatowe” podlega preferencyjnej 3% stawce podatku VAT.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 02.10.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży przesadzonych żywych kwiatów w donicach. Wniosek zawierał braki formalne (brak pełnomocnictwa lub innego dokumentu uprawniającego pana X do podpisania wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz brak symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dla sprzedawanych przez Spółkę żywych kwiatów w donicach), tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 14.11.2008r. Nr IPPP3/443-99/08-2/MM wezwał Spółkę w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania do uzupełnienia wniosku w powyższym zakresie. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca dokonuje zakupu żywych kwiatów oraz ziemi ze stawką preferencyjną podatku od towarów i usług w wysokości 3%. Następnie przesadza żywe kwiaty do donic i dokonuje ich dostaw. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Z jaką stawką podatku VAT powinno się sprzedawać przesadzone żywe kwiaty w donicach... Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ integralną częścią tego produktu jest żywy kwiat i jego cena jest wielokrotnością wartości donicy, to powinno być sprzedawane wg stawki 3%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

W złożonym wniosku Centrum Kultury i Sztuki informuje, iż prowadzi działalność artystyczną, impresaryjną i kulturalną , polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Realizując cele statutowe , dokonuje zakupów artykułów spożywczych , napojów, kwiatów, usług gastronomicznych, noclegowych dla uczestników konkursów recytatorskich i poetyckich, festiwali, spotkań autorskich, imprez tanecznych, koncertów.Czy ww. wydatki należy zaliczyć do kosztów reprezentacji, czy też są to koszty podstawowej działalności statutowej?

Fragment:

Realizując cele statutowe dokonuje zakupów artykułów spożywczych , usług gastronomicznych, noclegowych, kwiatów oraz napojów dla uczestników konkursów recytatorskich i poetyckich, festiwali , spotkań autorskich , imprez tanecznych, koncertów i spektakli teatralnych .Ponoszone wydatki związane z organizacją imprez nie są więc kosztami związanymi z reprezentacją , lecz wydatkami na cele statutowe i są poniesione po to, by stworzyć warunki do osiągnięcia celu statutowego w zakresie kultury. Jednocześnie należy zauważyć, iż fakt ponoszenia wydatków na cele statutowe (jak i innych wydatków będących kosztami uzyskania przychodu) musi wynikać z prowadzonej przez Centrum Kultury i Sztuki dokumentacji.Zdaniem tutejszego organu stanowisko zawarte we wniosku uważa się za prawidłowe. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.