Kuwejt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Kuwejt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Gdzie są opodatkowane dochody uzyskiwane z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Kuwejtu przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce?

Fragment:

(...) wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż do dochodów uzyskanych przez Podatnika w 2006 r. z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Kuwejtu ma zastosowanie art. 15 ust. 2 ww. umowy, gdyż zostały spełnione wszystkie warunki określone w tym przepisie. Oznacza to, iż dochody te podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Natomiast odnośnie dochodów uzyskiwanych przez Podatnika w 2007 r. z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Kuwejtu, będzie miał zastosowanie przepis art. 15 ust. 1 polsko-kuwejckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym dochody te mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Kuwejcie jak i w Polsce. Wówczas w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 24 ust. 3 lit. a) tej umowy (metoda wyłączenia z progresją). Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego (...)