Kuter | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kuter. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Czy otrzymana pomoc publiczna stanowi dochód zwolniony z opodatkowania?
2. Czy koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym przede wszystkim związane z utrzymaniem kutra) stanowią koszty podatkowe?

Fragment:

(...) stanowią koszty uzyskania przychodów. W omawianym okresie ponosiła Pani wydatki związane z utrzymaniem kutra i firmy. Uzyskiwała przychody z rejsów wędkarskich. Wskazuje Pani, iż nie jest w stanie rozdzielić kosztów związanych z utrzymaniem kutra i firmy w okresie listopad i grudzień 2008 r. na koszty związane z wykonywanymi rejsami wędkarskimi jak i ewentualne koszty związane z otrzymaną rekompensatą, przykładowo: zakupione części – ich zakup był konieczny, aby kuter mógł pływać czyli wykonywać rejsy wędkarskie, jak i być utrzymywany w stanie „zdolności połowowej”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe – w zakresie zwolnienia od opodatkowania otrzymanej pomocy publicznej, nieprawidłowe – w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy dostawa paliwa na statek kuter hydrograficzny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0 % czy według stawki 22 %?
2. Strona prosi ponadto o zdefiniowanie pojęcia "na pełnym morzu" zawartego w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) przepisu pozostaje bez wpływu na dokonaną w spornym postanowieniu ocenę stanowiska Podatnika. Przepisy VI Dyrektywy znajdują odzwierciedlenie w polskich przepisach i to polskie przepisy podatkowe stanowią obowiązujące w Polsce prawo w zakresie podatku od towarów i usług. VI Dyrektywa może mieć jedynie charakter pomocniczy przy interpretacji danego przepisu prawa podatkowego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie stwierdza, że kuter hydrograficzny nie spełnia warunków wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy umożliwiających zastosowanie do dostaw na jego pokład paliwa ze stawką 0 %, a zatem dostawa paliwa na ww. jednostkę winna być opodatkowana zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką podstawową, tj. 22 %. Zażalenie wniesione przez podatnika nie zasługuje na uwzględnienie. W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji decyzji. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na decyzję przysługuje skarga, (...)