Kuter | Interpretacje podatkowe

Kuter | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kuter. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy otrzymana pomoc publiczna stanowi dochód zwolniony z opodatkowania?
2. Czy koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym przede wszystkim związane z utrzymaniem kutra) stanowią koszty podatkowe?
Fragment:
(...) stanowią koszty uzyskania przychodów. W omawianym okresie ponosiła Pani wydatki związane z utrzymaniem kutra i firmy. Uzyskiwała przychody z rejsów wędkarskich. Wskazuje Pani, iż nie jest w stanie rozdzielić kosztów związanych z utrzymaniem kutra i firmy w okresie listopad i grudzień 2008 r. na koszty związane z wykonywanymi rejsami wędkarskimi jak i ewentualne koszty związane z otrzymaną rekompensatą, przykładowo: zakupione części – ich zakup był konieczny, aby kuter mógł pływać czyli wykonywać rejsy wędkarskie, jak i być utrzymywany w stanie „zdolności połowowej”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe – w zakresie zwolnienia od opodatkowania otrzymanej pomocy publicznej, nieprawidłowe – w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. (...)
2011
1
lip

Istota:
1. Czy dostawa paliwa na statek kuter hydrograficzny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0 % czy według stawki 22 %?
2. Strona prosi ponadto o zdefiniowanie pojęcia "na pełnym morzu" zawartego w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) przepisu pozostaje bez wpływu na dokonaną w spornym postanowieniu ocenę stanowiska Podatnika. Przepisy VI Dyrektywy znajdują odzwierciedlenie w polskich przepisach i to polskie przepisy podatkowe stanowią obowiązujące w Polsce prawo w zakresie podatku od towarów i usług. VI Dyrektywa może mieć jedynie charakter pomocniczy przy interpretacji danego przepisu prawa podatkowego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie stwierdza, że kuter hydrograficzny nie spełnia warunków wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy umożliwiających zastosowanie do dostaw na jego pokład paliwa ze stawką 0 %, a zatem dostawa paliwa na ww. jednostkę winna być opodatkowana zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką podstawową, tj. 22 %. Zażalenie wniesione przez podatnika nie zasługuje na uwzględnienie. W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji decyzji. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na decyzję przysługuje skarga, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kuter
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.