Kurs faktyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs faktyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy stosowany przez jednostkę kurs zakupu banku można uznać za kurs faktyczny, mimo, że nie nastąpiło faktyczne przewalutowanie, czy też właściwym byłby kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy przedsiębiorstwa?

Fragment:

(...) wynika, iż Wnioskodawczyni stosuje do przeliczenia wpływów na rachunek kurs faktyczny zgodnie z art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznając za kurs faktyczny kurs zakupu banku z dnia wpływu na rachunek bankowy. Należy uznać, że jest to kurs po jakim dokonuje się faktycznej wyceny w danym dniu, w którym została dokonana operacja gospodarcza. Zatem stosowany przez Wnioskodawcę kurs zakupu banku, z którego usług korzysta Wnioskodawczyni, można uznać za kurs faktyczny, mimo, że nie nastąpiło faktyczne przewalutowanie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, (...)