Kuratorzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kuratorzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy od dochodu lub straty powstałej z najmu zarządzanej nieruchomości - kurator sądowy zobowiązany jest do rozliczenia się jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych czy też do rozliczenia się jedynie w imieniu i na rzecz nieobecnego właściciela?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie , działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2005 r. - za nieprawidłowe. We wniosku z dnia 08.12.2005 r. (data wpływu 12.12.2005 r.), zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii obowiązków podatkowych kuratora sądowego zobowiązanego do zarządu nieruchomością osoby nieobecnej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi VII Wydział Rodzinny i Nieletnich, została Pani ustanowiona kuratorem do reprezentowania osoby nieobecnej a w szczególności upoważniona do zarządu majątkiem nieobecnej. W ramach upoważnienia do zarządu wystawia Pani faktury najemcom lokali użytkowych, zbiera czynsze i świadczenia za lokale (...)