Kumulacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kumulacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszty poniesione w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim będą się kumulować na deklaracji VAT- 7 ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust.1, 19, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany: stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 24.03.2006r.(uzupełnione w dniu 04.05.2006 r.) dotyczące kumulowania się kosztów na deklaracji VAT-7 uznał za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (usługi informatyczne) opodatkowaną na zasadach ogólnych. Przychody, koszty uzyskiwane z powyższej działalności - ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Biuro, miejsce prowadzenia działalności mieści się w mieszkaniu w którym jednocześnie przebywa (mieszka). Od 14 lutego 2006 r. Strona przebywa na (...)