Księgi handlowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgi handlowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy (pomimo bycia osobą zagraniczną) w celu ustalenia zobowiązań podatkowych związanych z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą Wnioskodawca może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich. Jako osoba fizyczna dokonała Pani rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej i wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest Pani osobą zagraniczną - dlatego też zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, w związku z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi księgi handlowe. W 2009 roku nie przekroczyła Pani obrotu 1.200.000 Euro. Przewiduje Pani, że nie przekroczy tego limitu także w 2010 roku. Ponadto informuje Pani, że miejscowość Plichta w województwie warmińsko-mazurskim, podana w części B-3 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jako adres zamieszkania - jest miejscowością w której przebywa Pani z zamiarem stałego pobytu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy (pomimo bycia osobą zagraniczną) w celu (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy kwoty poniesionego czynszu inicjalnego, czynszu „0” oraz opłaty manipulacyjnej stanowić będą koszt podatkowy w momencie ich poniesienia, czy też powinny być rozliczane proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej, której dotyczą?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 28 października 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w sytuacji gdy Wnioskodawczyni zakończyła działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych i w tym samym roku kalendarzowym a zarazem podatkowym podjęła działalność inną i dokonała stosownej zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, obowiązana jest zachować dotychczasowy sposób księgowania dokumentacji podatkowej tzn. prowadzić pełną księgowość - księgi handlowe - czy też uznając, iż poprzednią działalność Wniodkodawczyni zamknęła i otworzyła nową ma prawo wyboru formy księgowania dokumentów finansowych - faktur, rachunków itp. - i będzie to czyniła poprzez założenie i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) 2002 oraz z dnia 30 czerwca 2009 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji gdy zakończyła Pani działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych i w tym samym roku kalendarzowym a zarazem podatkowym podjęła działalność inną niż opisana powyżej i dokonała stosownej zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, obowiązana jest Pani zachować dotychczasowy sposób księgowania dokumentacji podatkowej tzn. prowadzić pełną księgowość - księgi handlowe - czy też uznając, iż poprzednią działalność Pani zamknęła i otworzyła nową ma prawo wyboru formy księgowania dokumentów finansowych - faktur, rachunków itp. - i będzie to czyniła poprzez założenie i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów... Pani zdaniem, działalność s jest nową działalnością. Poprzednią działalność Pani zakończyła, rozliczyła ją remanentem końcowym i uregulowała stosowne zobowiązania podatkowe. Dokonała też (...)

2011
1
lip

Istota:

Jak we właściwy sposób obliczyć wynik na koniec roku?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 9 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zmiany rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)