Księgarnia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgarnia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle zmiany art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych, czy może w dalszym ciągu prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na wezwanie Pana D. opatrzone datą 6 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 13 stycznia 2009r.) do usunięcia naruszenia prawa w indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 grudnia 2008r. IBPB1/415-771/08/BK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa podniesiono, iż ww. interpretacja indywidualna została wydana wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o swobodzie (...)

2011
1
cze

Istota:

Prowadzona przez Spółkę sprzedaż w systemie wysyłkowym do dnia 31 grudnia 2008r. będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących

Fragment:

(...) jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05.08.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej przy użyciu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony w dniu 12.11.2008 r. na wezwanie nr IPPP1/443-1483/08-2/SM z dnia 21.10.2008 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Księgarnia Zxxxxxxx Sp. Jawna prowadzi sprzedaż detaliczną książek w placówce handlowej w xxx, sprzedaż odbywa się poprzez ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Data zainstalowania kasy - przed 01.01.2008 r. Od połowy sierpnia 2008 r. Spółka planuje rozpocząć sprzedaż wysyłkową książek, poprzez zamówienia składane na stronie internetowej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz prowadzące działalność gospodarczą i (...)