0114-KDIP1-3.4012.228.2018.4.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży książki lub broszury z Płytą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonego w dniu 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 18 maja 2018 r. (doręczone Stronie 22 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 8 czerwca 2018 r. (doręczone Stronie 18 czerwca 2018 r.) oraz uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 2 lipca 2018 r. (doręczone Stronie 6 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe - w zakresie zastosowania obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży zestawów (książki lub broszury z Płytą) przedstawionych w przykładach 1, 4, 5 i 6,
 • jest nieprawidłowe – w zakresie zastosowania obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży zestawów (książki lub broszury z Płytą) przedstawionych w przykładach 2 i 3.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży książki lub broszury z Płytą. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.228.2018.1.MT z dnia 18 maja 2018 r. (doręczone Stronie 22 maja 2018 r.), pismem z dnia 19 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.228.2018.2.MT z dnia 8 czerwca 2018 r. (doręczone Stronie 18 czerwca 2018 r.) oraz pismem z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.228.2018.3.MT z dnia 2 lipca 2018 r. (doręczone Stronie 6 lipca 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie świadczenia usług wydawniczych, poligraficznych i reprodukcyjnych, sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: „PKD”) pod kodami: 22.11 Z, 22.12 Z, 22.13 Z, 22.14 Z, 22.15 Z, 22.22 Z, 22.24 Z, 22.25 Z, 22.31 Z, 51.43 Z, 52.63 Z, 74.40 Z oraz 74.84 B.

Sprawa dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla sprzedaży zestawu składającego się z:

 1. książki (drukowane z wykorzystaniem metod/technik poligraficznych) do których dołączona zostanie płyta CD lub DVD na której zostaną zarejestrowane utwory audio lub wideo. Wnioskodawca zamierza sprzedawać zestawy składające się z jednej książki i płyty CD lub DVD zwane dalej Płytą.
 2. broszury (drukowane z wykorzystaniem metod/technik poligraficznych) do których dołączona zostanie płyta CD lub DVD na której zostaną zarejestrowane utwory audio lub wideo.

Książki lub broszury z dołączoną Płytą sprzedawane przez Wnioskodawcę będą zawierały unikatowy numer ISBN nadany przez Bibliotekę Narodową. Numer będzie dotyczył nie tylko książki lub broszury, ale książki lub broszury z Płytą.

Należy zaznaczyć, iż istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy treścią książki, a utworami audio lub wideo zamieszczonymi na Płycie. Przyjęcie rozwiązania, że Płyta załączona do sprzedawanej książki lub broszury, ma w stosunku do tej książki lub broszury charakter komplementarny (w efekcie czego następuje dostawa książki lub broszury, a nie Płyty), wymaga przeprowadzenia analizy każdego przypadku odrębnie. Zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, określenie stawki VAT właściwej dla książki lub broszury (przy dostawie książki lub broszury z Płytą), możliwe jest wówczas, gdy Płyta dołączona do drukowanej książki lub broszury (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związana z książką lub broszurą oraz gdy zawiera ona informacje będące uzupełnieniem treści książki lub broszury, a pełne korzystanie z książki lub broszury (de facto zapoznanie się z treścią /informacjami /przekazem książki lub broszury) możliwe jest dopiero po przeczytaniu książki lub broszury, jak i wysłuchaniu lub obejrzeniu materiałów zgromadzonych na Płycie. Ponadto za uznaniem, iż przedmiotem obrotu handlowego jest książka lub broszura i dołączona do nich Płyta (traktowane jako jedna całość) przemawia brak możliwości oddzielnego nabycia książki lub broszury bądź Płyty - nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoliłoby na całościowe zapoznanie się z tematyką poruszaną w tym kompleksowym towarze.

W zakresie sprzedaży zestawów, złożonych z książek lub broszur i nośników danych (Płyty), organy podatkowe, jak i sądy administracyjne wypracowały dotychczas jednolite stanowisko, zgodnie z którym jeżeli podatnik jest w stanie wskazać, iż zawartość załączonych do książek lub broszur nośników ma charakter komplementarny względem treści książki lub broszury, wówczas dochodzi do dostawy książki lub broszury, w skład której wchodzi część papierowa (drukowana) oraz nośnik danych (płyta), na którym zapisano funkcjonalnie i merytorycznie związaną z nią część, stanowiącą dopełnienie treści zawartych w części drukowanej.

Obecnie stosowana praktyka podatkowa potwierdza, że dostawa książek lub broszur (drukowanych) z dołączonymi Płytami stanowiącymi jedną całość powinna być traktowana jako dostawa jednego towaru w postaci książki. Stanowisko wyrażone zostało m.in. w:

 • interpretacji prawa podatkowego wydanej w dniu 23 marca 2011 r. również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-69/11-2/IG,
 • interpretacji prawa podatkowego wydanej w dniu 6 maja 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP3/443-165/10-4/IB,
 • interpretacji prawa podatkowego wydanej w dniu 25 stycznia 2010 r. również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1-443-1216/09-2/BS.

Na podstawie art. 41 ust. 2a oraz załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawka podatku na książki lub broszury drukowane wynosi 5%.

W pismach uzupełniających z dnia 25 kwietnia 2018 r., z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz z dnia 6 lipca 2018 r. Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Przykład 1

 • zawartość książki/broszury:

Krótkie opowiadania dla dzieci połączone z wykonaniem dodatkowych zadań możliwych do wykonania tylko po skorzystaniu z nośnika stanowiącego uzupełnienie książki.

Dla przykładu:

Dwa kotki wracając ze spaceru po burzy ujrzały w kałuży swoje odbicie. Patrząc na swoje odbicie (uszy, wąsiki, oczy, pazurki) przypomniały sobie piosenkę „Aaa kotki dwa”, której uczyła ich mama. Kotki śpiewając piosenkę szukają słów opisujących części ciała - uszka, oczka, pazurki, itp.

Zadanie od wykonania - dzieci słuchając płyty oraz spoglądając w lusterko śpiewają i pokazują na sobie wszystkie części kociego ciała wymieniane w piosence odsłuchanej z załączonego nośnika stanowiącego uzupełnienie książki. Zadanie dodatkowe - stworzenie na podstawie odsłuchanego utworu własnej piosenki rozbudowanej o tekst związany z częścią ludzkiego ciała - buzia, policzki, kolana, itp.

Przykład 2

 • zawartość książki/broszury:

Zdjęcia, historia, życiorys autora/kompozytora - teksów/muzyki do utworów słownych, słowno-muzycznych, muzycznych geneza ich powstania, opis z odnośnikami do odsłuchania nagrań z płyty. Załączony nośnik zawiera wybór piosenek w interpretacjach i opracowaniach różnych wykonawców stanowiących uzupełnienie książki jako ilustracja muzyczna informacji zawartych w książce.

Przykład 3

 • zawartość książki/broszury:

Zdjęcia, historia, życiorys wykonawcy standardów muzyki rozrywkowej i innej, opis nagrań ich wpływ na rozwój jego kariery z odnośnikami do odsłuchania nagrań z płyty. Załączony nośnik zawiera wybór utworów w interpretacji wykonawcy stanowiącą uzupełnienie książki jako ilustracja muzyczna informacji zawartych w książce.

Przykład 4

 • zawartość książeczki/broszury:

Teksty lub nuty + teksty utworów słowno - muzycznych z dołączoną płytą zawierającą nagrania utworów zawartych w książce. Nagrania z płyty są niezbędne do nauki śpiewania i artystycznego interpretowania piosenek przez kupujących. Załączony nośnik stanowi uzupełnienie książki jako dodatek dydaktyczny.

Przykład 5

 • zawartość książeczki/broszury:

Opis, historia, zdjęcia, nuty, teksty utworów słowno-muzycznych, rysunki ilustrujące zarys z epoki, rocznicy, wydarzenia. Załączony nośnik zawiera nagrania słowno-muzyczne związane z wydarzeniem, rocznicą, epoką i stanowi uzupełnienie tekstu książki, pozwala czytelnikowi nauczyć się śpiewać, a także poznać klimat opisanego zdarzenia.

Przykład 6

 • zawartość książki/broszury:

Bajka dla dzieci, zawierająca dodatkowo teksty piosenek do samodzielnego śpiewania. Załączony nośnik zawiera nagraną bajkę z piosenkami dla dzieci stanowiącą uzupełnienie książki jako ilustracja muzyczna informacji zawartych w książce.

Według Wnioskodawcy książki lub broszury drukowane powinny być klasyfikowane w grupowaniu 58.11.1 PKWiU „Książki drukowane”.

Według Wnioskodawcy książki drukowane z Płytą lub broszury drukowane z Płytą powinny być klasyfikowane w grupowaniu 58.11.1 PKWiU „Książki drukowane”.

Książki lub broszury z dołączoną Płytą będą zlecane do produkcji przez Wnioskodawcę w profesjonalnych drukarniach, w których następuje ich druk, tłoczenie oraz łączenie w zestawy. Wnioskodawca otrzyma gotowy produkt przeznaczony bezpośrednio do sprzedaży.

Wnioskodawca nie występował o PKWiU do Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pyt. nr 1 wniosku).

Czy prawidłowym jest stanowisko, że sprzedaż książki lub broszury drukowanej z Płytą, w opisanym powyżej zestawie, powinna być opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z klasyfikacją 58.11.1 PKWiU „Książki drukowane”?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z dnia 6 lipca 2018 r.)

Stosownie do art. 41 ust. 2a oraz załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w świetle którego stawka podatku na książki drukowane będące wiodącym towarem z dołączoną Płytą stanowiącą uzupełnienie zestawu, lub broszury drukowane będące wiodącym towarem z dołączoną Płytą stanowiącą uzupełnienie zestawu wynosi 5%, powinna obejmować swoim zakresem także przedmiotowy zestaw (książka lub broszura i Płytę), który będzie podlegał sprzedaży. Wobec tego, w niniejszej sprawie należy zastosować stawkę podatkową w wysokości 5% stosownie do ww. przepisów i powinny być klasyfikowane w grupowaniu 58.11.1 PKWiU „Książki drukowane”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie zastosowania obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży zestawów (książki lub broszury z Płytą) przedstawionych w przykładach 1, 4, 5 i 6 oraz jest nieprawidłowe w zakresie zastosowania obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży zestawów (książki lub broszury z Płytą) przedstawionych w przykładach 2 i 3.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą o VAT” - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Obecnie obowiązująca klasyfikacja wyrobów i usług została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676). Przy czym, jak wynika z § 2 i 3 powołanego rozporządzenia:

 • w ewidencji, dokumentacji i rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej - stosuje się klasyfikację do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 • do celów podatkowych - stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r. klasyfikację PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl natomiast art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy o VAT opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednakże z objaśnienia do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów ujętych w ww. załączniku nr 3 wymieniono również w załączniku nr 10 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 32 tego załącznika wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Należy w tym miejscu wskazać, że w ramach grupy PKWiU 58.11.1 zawiera się podgrupa PKWiU 58.11.19 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i inne publikacje”.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów, usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi, towaru z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie świadczenia usług wydawniczych, poligraficznych i reprodukcyjnych. Wnioskodawca zamierza sprzedawać zestawy składające się z jednej książki i płyty CD lub DVD zwane dalej Płytą lub broszury (drukowane z wykorzystaniem metod/technik poligraficznych) do których dołączona zostanie płyta CD lub DVD na której zostaną zarejestrowane utwory audio lub wideo. Książki lub broszury z dołączoną Płytą sprzedawane przez Wnioskodawcę będą zawierały unikatowy numer ISBN nadany przez Bibliotekę Narodową. Numer będzie dotyczył nie tylko książki lub broszury, ale książki lub broszury z Płytą. Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy treścią książki, a utworami audio lub wideo zamieszczonymi na Płycie. Według Wnioskodawcy książki drukowane z Płytą lub broszury drukowane z Płytą powinny być klasyfikowane w grupowaniu 58.11.1 PKWiU „Książki drukowane”. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że książki lub broszury z dołączoną Płytą będą zlecane do produkcji przez Wnioskodawcę w profesjonalnych drukarniach, w których następuje ich druk, tłoczenie oraz łączenie w zestawy. Wnioskodawca otrzyma gotowy produkt przeznaczony bezpośrednio do sprzedaży. Wnioskodawca nie występował o PKWiU do Głównego Urzędu Statystycznego. Wnioskodawca wskazał następujące przykłady zestawów:

Przykład 1

 • zawartość książki/broszury: Krótkie opowiadania dla dzieci połączone z wykonaniem dodatkowych zadań możliwych do wykonania tylko po skorzystaniu z nośnika stanowiącego uzupełnienie książki. Zadanie od wykonania - dzieci słuchając płyty oraz spoglądając w lusterko śpiewają i pokazują na sobie wszystkie części kociego ciała wymieniane w piosence odsłuchanej z załączonego nośnika stanowiącego uzupełnienie książki. Zadanie dodatkowe - stworzenie na podstawie odsłuchanego utworu własnej piosenki rozbudowanej o tekst związany z częścią ludzkiego ciała - buzia, policzki, kolana, itp.

Przykład 2

 • zawartość książki/broszury: zdjęcia, historia, życiorys autora/kompozytora - teksów/muzyki do utworów słownych, słowno-muzycznych, muzycznych geneza ich powstania, opis z odnośnikami do odsłuchania nagrań z płyty. Załączony nośnik zawiera wybór piosenek w interpretacjach i opracowaniach różnych wykonawców stanowiących uzupełnienie książki jako ilustracja muzyczna informacji zawartych w książce.

Przykład 3

 • zawartość książki/broszury: zdjęcia, historia, życiorys wykonawcy standardów muzyki rozrywkowej i innej, opis nagrań ich wpływ na rozwój jego kariery z odnośnikami do odsłuchania nagrań z płyty. Załączony nośnik zawiera wybór utworów w interpretacji wykonawcy stanowiącą uzupełnienie książki jako ilustracja muzyczna informacji zawartych w książce.

Przykład 4

 • zawartość książeczki/broszury: teksty lub nuty + teksty utworów słowno - muzycznych z dołączoną płytą zawierającą nagrania utworów zawartych w książce. Nagrania z płyty są niezbędne do nauki śpiewania i artystycznego interpretowania piosenek przez kupujących. Załączony nośnik stanowi uzupełnienie książki jako dodatek dydaktyczny.

Przykład 5

 • zawartość książeczki/broszury: opis, historia, zdjęcia, nuty, teksty utworów słowno-muzycznych, rysunki ilustrujące zarys z epoki, rocznicy, wydarzenia. Załączony nośnik zawiera nagrania słowno-muzyczne związane z wydarzeniem, rocznicą, epoką i stanowi uzupełnienie tekstu książki, pozwala czytelnikowi nauczyć się śpiewać, a także poznać klimat opisanego zdarzenia.

Przykład 6

 • zawartość książki/broszury: bajka dla dzieci, zawierająca dodatkowo teksty piosenek do samodzielnego śpiewania. Załączony nośnik zawiera nagraną bajkę z piosenkami dla dzieci stanowiącą uzupełnienie książki jako ilustracja muzyczna informacji zawartych w książce.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży książki lub broszury z Płytą.

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku na książki drukowane będące wiodącym towarem z dołączoną Płytą stanowiącą uzupełnienie zestawu, lub broszury drukowane będące wiodącym towarem z dołączoną Płytą stanowiącą uzupełnienie zestawu wynosi 5%, powinna obejmować swoim zakresem także przedmiotowe zestawy (książka lub broszura i Płytę), który będzie podlegał sprzedaży.

Wnioskodawca wskazał, że za uznaniem, że przedmiotem obrotu handlowego jest książka lub broszura i dołączona do nich Płyta (traktowane jako jedna całość) przemawia brak możliwości oddzielnego nabycia książki lub broszury bądź Płyty - nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoliłoby na całościowe zapoznanie się z tematyką poruszaną w tym kompleksowym towarze.

Jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, przyjęcie rozwiązania, że Płyta załączona do sprzedawanej książki lub broszury, ma w stosunku do tej książki lub broszury charakter komplementarny (w efekcie czego następuje dostawa książki lub broszury, a nie Płyty), wymaga przeprowadzenia analizy każdego przypadku odrębnie.

Należy zauważyć, że z koncepcji świadczenia złożonego, powszechnie akceptowanej na gruncie podatku od towarów i usług wynika, że jeśli dane świadczenie obejmuje kilka elementów, których celem jest lepsze korzystanie tylko z jednej z tych czynności, to ta jedna czynność powinna być traktowana jako świadczenie zasadnicze, według którego należy określać zasady opodatkowania VAT wszystkich wykonywanych czynności, a pozostałe elementy świadczenia powinny zaś stanowić świadczenia pomocnicze. Innymi słowy, świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego (zasadniczego), jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia głównego (zasadniczego). W efekcie, transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym (tj. świadczenia głównego oraz świadczeń komplementarnych w stosunku do świadczenia głównego), nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zaburzać funkcjonalności systemu podatku VAT.

Odnosząc przytoczone przepisy do okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że dla określenia stawki podatku VAT dla dostawy książek i/lub broszur wraz z Płytą w przedstawionych przykładach zestawów nr 1, 4, 5 i 6, istotny jest fakt, że Płyta dołączona do drukowanej książki i/lub broszury (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związana z tą książką bądź broszurą oraz zawiera informacje będące uzupełnieniem jej treści lub przedstawia dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książce lub broszurze. W efekcie, pełne korzystanie z książki czy też broszury (de facto zapoznanie się z treścią/informacjami/przekazem książki bądź broszury) możliwe jest dopiero po przeczytaniu publikacji, jak i wysłuchaniu/obejrzeniu materiałów zgromadzonych na Płycie. Zatem z powyższych okoliczności wynika, że mamy do czynienia ze sprzedażą zestawu, na który składać się będzie książka lub broszura z dołączoną do niej Płytą, przy czym książka jest towarem wiodącym a płyta jej dopełnieniem. Z wniosku wynika, że sprzedawane zestawy będą zawierały unikatowy numer ISBN nadany przez Bibliotekę Narodową. Numer ten będzie dotyczył nie tylko książki lub broszury, ale książki lub broszury z Płytą. Wnioskodawca wskazał ponadto, że sprzedawane zestawy będą sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.11.1 „Książki drukowane” z nadanym jednym numerem ISBN.

Należy zatem stwierdzić, że dostawa towaru w postaci kompletu książki i/lub broszury wraz z Płytą tworzące zestaw w przykładach 1, 4, 5 i 6 będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy odnośnie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedawanych książek i/lub broszur wraz z Płytą dla zestawów przedstawionych w przykładach 1, 4, 5 i 6 należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do sprzedaży książki lub broszury wraz z Płytą w przedstawionych przykładach nr 2 i 3, należy stwierdzić, że preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 5% w tych przypadkach nie znajdzie zastosowania. Wnioskodawca wskazał, że sprzedawanymi towarami w przykładach nr 2 i 3 będą książki lub broszury zawierające m.in. zdjęcia, historię, życiorys autora/kompozytora wraz z nośnikami zawierającymi wybór piosenek w interpretacjach i opracowaniach różnych wykonawców stanowiących zdaniem Wnioskodawcy uzupełnienie książki. Jednakże, przy sprzedaży książki lub broszury wraz z płytą w przedstawionych przykładach nr 2 i 3 nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że książka jest towarem wiodącym a płyta jej uzupełnieniem. W sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest płyta wraz z książką lub broszurą przedstawiającą biografię i dyskografię wykonawcy piosenek lub zawierająca teksty piosenek znajdujących się na płycie należy stwierdzić, że płyta jest towarem wiodącym, a książka jej dopełnieniem. W takich przypadkach do sprzedaży towarów (płyty wraz z książką lub broszurą) jak w przedstawionych przykładach nr 2 i 3, które na gruncie podatku VAT stanowią świadczenia kompleksowe, znajdzie zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%. Ponieważ z okoliczności sprawy wynika, że to Płyta jest towarem wiodącym a książka jej dopełnieniem, podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja statystyczna nie ma w tych przypadkach znaczenia. Właściwą stawką dla sprzedawanych zestawów nr 2 i 3 jest stawka podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym, odnośnie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedawanych książek i/lub broszur wraz z Płytą dla zestawów przedstawionych w przykładach nr 2 i 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. organ informuję, że w zakresie pytania dotyczącego czynności ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano na podstawie grupowanie PKWiU wskazanego przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.