Kserokopia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kserokopia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowym będzie przechowywanie w siedzibie jedynie kserokopii dokumentów dotyczących kosztów związanych z Przedstawicielstwem i dostarczanie oryginałów na żądanie Urzędu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 10 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad i sposobu dokumentowania wydatków stwierdzam, co następuje: W dniu 10 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu dokumentowania wydatków. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka powołała w M. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki poniesione przez przedstawicielstwo spółki znajdujące się na Ukrainie mogą być udokumentowane przez Centralę kopiami dokumentów (poświadczonymi za zgodność z oryginałem)?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2005r. (data wpływu 05.10.2005r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w sprawie dokumentowania przez spółkę wydatków poniesionych przez przedstawicielstwo spółki znajdujące się na Ukrainie kopiami dokumentów (ewentualnie kopiami, poświadczonymi za zgodność z oryginałem) U Z A S A D N I E N I E W dniu 05.10.2005r. Spółka zwróciła się z wnioskiem, o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, który to wniosek zawierał następujące pytanie: czy wydatki poniesione przez przedstawicielstwo spółki znajdujące się na Ukrainie mogą być udokumentowane przez spółkę kopiami dokumentów (poświadczonymi za zgodność z (...)