Krwiodawstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to krwiodawstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik może od podatku za rok 2005 odliczyć krew, którą oddał honorowo.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 4 kwietnia 2006 roku, uzupełnionym dnia 19 kwietnia 2006 roku, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan honorowym krwiodawcą. Zadaje Pan pytanie, czy może od podatku za rok 2005 odliczyć krew, którą oddał honorowo. Stoi Pan na stanowisku, iż może skorzystać z tego odliczenia. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. (...)

2011
1
lut

Istota:

Proszę o udzielenie wyjaśnienia, czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nadal podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania darowizny przekazane przez krwiodawców na cele ochrony zdrowia - równowartość honorowo oddanej krwi przez krwiodawcę. Chodzi o rozliczenie się z podatku dochodowego przez krwiodawców za 2004 r. Dotychczas honorowi krwiodawcy mogli dokonywać tego rodzaju odliczeń od podatku. Jestem honorowym krwiodawcą i dlatego proszę o udzielenie wyjaśnienia.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a, § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 07.02.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Pani za nieprawidłowe. W dniu 07.02.2005 r. złożyła Pani wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przekazanych przez krwiodawców darowizn na cele ochrony zdrowia w 2004 r. Ustosunkowując się do zapytania wyjaśniam: Od 1 stycznia 2004 r. uległo zmianie brzmienie przepisów zawartych w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o (...)