IPPB4/4511-1155/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków ze sprzedaży nieruchomość wydatkowanych na spłatę kredytu po uprzednim umieszczeniu na lokacie.
IPPB4/4511-1155/15-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. kredyt
 3. przychód
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2015 r. (data nadania 28 października 2015 r., data wpływu 29 października 2015 r.), na wezwanie telefoniczne z dnia 26 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi tut. Organ w dniu 26 października 2015 r. wezwał Wnioskodawczynię telefonicznie do uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Pismem z dnia 28 października 2015 r. (data nadania 28 października 2015 r., data wpływu 29 października 2015 r.), Wnioskodawczyni uzupełniła braki w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Według notarialnej umowy darowizny sporządzonej w dniu 2 listopada 2011 r. Wnioskodawczyni była właścicielką nieruchomości - działki budowlanej. Działka ta od babci Anny G. była darowana z przeznaczeniem jej wartości na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni.

Na podstawie informacji z urzędu skarbowego zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) - pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i wydane na spłatę wcześniej zaciągniętego hipotecznego kredytu mieszkaniowego nie podlegają opodatkowaniu.

Mając perspektywę bliskiej sprzedaży przedmiotowej działki Wnioskodawczyni znalazła mały lokal mieszkalny, na kupno którego został sporządzony akt notarialny dnia 19 grudnia 2012 r.

Ponieważ Wnioskodawczyni jest studentką Uniwersytetu i nie ma własnych dochodów na zakup tego lokalu mieszkalnego umowa z bankiem została sporządzona w dniu 5 października 2015 r. na preferencyjny hipoteczny kredyt mieszkaniowy udzielony Wnioskodawczyni (właścicielce mieszkania) i rodzicom Wnioskodawczyni – Magdalenie i Zbigniewowi S. - ze względu na zdolność kredytową której Wnioskodawczyni sama nie ma. W ten sposób Wnioskodawczyni posiada mały lokal mieszkalny, w którym aktualnie mieszka i studiuje. W czasie oczekiwania na sprzedaż działki Wnioskodawczyni korzystała z karencji od spłaty kapitału kredytu, a w spłatach rat odsetkowych pomagali jej rodzice.

Działkę udało się sprzedać w dniu 2 października 2015 r. i całą kwotę ze sprzedaży działki Wnioskodawczyni przeznaczy na spłatę kredytu. Ponieważ kwota ze sprzedaży nie pokryje całego kredytu oraz biorąc pod uwagę zapisy w umowie kredytu bankowego, Wnioskodawczyni zamierza:

 • jedną cześć kwoty ze sprzedaży przeznaczyć na nadpłatę kredytu w grudniu 2015 r. (w celu uzupełnienia wkładu własnego), zmniejszając wysokość rat,
 • a pozostałą cześć (biorąc pod uwagę przepisy i 2-letni czas na wydatkowanie uzyskanych pieniędzy na cele mieszkaniowe) Wnioskodawczyni zamierza ulokować na lokacie bankowej lub koncie oszczędnościowym do grudnia 2017 r., z której miesięczne odsetki będą przelewane na raty spłaty kredytu, co pomoże Wnioskodawczyni w odciążeniu budżetu przy spłatach rat przez 2 lata.

Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.) czas na przeznaczenie całej kwoty na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni ma do końca 2017 r. z czego się wywiąże.

Pismem z dnia 28 października 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła stan faktyczny dotyczący kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach (rodzina na swoim. - dla osoby samotnej (singla) o następujące informacje.

Aby otrzymać powyższy kredyt bank wymaga posiadania tzw. zdolności kredytowej. Wnioskodawczyni jako studentka, nawet z posiadaną przez nią działką, takiej zdolności nie posiadała. Rodzice zgodzili się mi pomoc i wyrazili zgodę na figurowanie w umowie kredytowej. Dzięki nim Wnioskodawczyni uzyskała zdolność kredytową i mogła przystąpić do rządowego programu pomocy młodym. Pomimo, że rodzice przystąpili z nią do kredytu to nie jest ich kredyt tylko Wnioskodawczyni - na jej własne mieszkanie, w którym obecnie mieszka i studiuje i nie są zobowiązani spłacać tego kredytu - na co mają pisemne zobowiązanie Wnioskodawczyni, że sama w miarę możliwości będzie go spłacać. Na dowód tego w umowie kredytowej § 7 pkt 2 Wnioskodawczyni korzysta z 3 letniej karencji od spłaty kapitału. Był to czas, w którym Wnioskodawczyni przewidywała sprzedaż darowanej działki, która daje jej możliwość spłaty części kredytu. W międzyczasie Wnioskodawczyni skończy też studia, podejmie pracę i pozostałą kwotę będzie spłacała z własnych dochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy pieniądze otrzymane ze sprzedaży przedmiotowej działki, gdyby były ulokowane przez 2 lata na lokacie bankowej lub koncie oszczędnościowym, a odsetki przeznaczone byłyby na raty kredytu mieszkaniowego, zaś przed końcem 2017 r. wpłacone w całości na spłatę części kredytu - nadal będą stanowić podstawę do zwolnienia z podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości... (pytanie dotyczy pieniędzy ze sprzedaży - ulokowanych w innych produktach bankowych przed całkowitą ich wpłatą na zaciągnięty kredyt mieszkaniowy w ciągu ustawowych 2 lat)
 2. Czy pieniądze otrzymane w październiku 2015 r. ze sprzedaży działki budowlanej po ich całkowitym wydatkowaniu do końca 2017 r. na spłatę preferencyjnego kredytu mieszkaniowego na podstawie umowy z bankiem z 5 października 2012 r., w której w nazwie kredytobiorcy obok właściciela mieszkania – Wnioskodawczyni, dopisani są rodzice Wnioskodawczyni (ze względu na zdolność kredytową), będą nadal stanowić podstawę do zwolnienia z podatku od dochodu...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ad. 1

Cały plan Wnioskodawczyni w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych był poprzedzony zdobytymi informacjami z urzędu skarbowego oraz z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - aby cała wartość podarowanej działki przez babcię według jej życzenia była przeznaczona na cele mieszkaniowe i nie obciążona podatkiem. Dlatego Wnioskodawczyni chciałaby się upewnić w szczegółach interpretacji.

Wnioskodawczyni uważa, że umieszczenie części środków ze sprzedaży na lokacie, czy koncie oszczędnościowym do ustawowego czasu wpłaty całości uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży działki na spłatę kredytu mieszkaniowego do końca 2017 r. nie pozbawi Wnioskodawczyni prawa do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu - przeznaczenia dochodu na własny cel mieszkaniowy. Tym bardziej, że odsetki z lokaty również będą przeznaczane na spłatę kredytu (w obecnych czasach nikt pieniędzy nie trzyma w domu tylko w banku).

Ad. 2

Po wcześniejszej dogłębnej informacji w urzędzie skarbowym i wyjaśnieniu wątpliwości dotyczącej pomocy rodziców w uzyskaniu kredytu, Wnioskodawczyni uważa, że rodzice dopisani w umowie figurują dla uzyskania jej zdolności kredytowej i nie zmieniają faktu, że preferencyjny kredyt z dopłatami od państwa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni jest tylko jej zobowiązaniem kredytowym. Wnioskodawczyni uważa również, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży jej działki wydatkowane na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu preferencyjnego na jej własne mieszkanie nie podlegają opodatkowaniu. W innym przypadku sprzedaż działki nastąpiłaby później.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma jej nabycia.

Z przedstawionego wniosku wynika, że w 2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała w darowiźnie nieruchomość – działkę budowlaną. W 2015 r. dokonała sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż w dniu 2 października 2015 r. nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2011 r., stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu, ponieważ sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem pięcioletniego terminu.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe przepisy, stwierdzić należy, że do sprzedaży mieszkania w 2014 roku będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast, stosownie do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 7 tejże ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uważa się m.in.

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie natomiast z ust. 28 ww. przepisu, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W myśl art. 21 ust. 29 tej ustawy, w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 30 ww. ustawy, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia w nim uregulowanego jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe.

Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny). Nie ogranicza to jednak wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wyłącznie na jeden z elementów powołanego katalogu zwolnień.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do analizowanego zwolnienia uprawnia wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na spłatę kredytu (pożyczki) i odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na zakup lokalu mieszkalnego. Istotne jest, aby kredyt ten został zaciągnięty w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponieważ kredyt ten musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, to powinien on wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego.

Z punktu widzenia zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne znaczenie ma natomiast faktyczne wydatkowanie przez podatnika (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe.

Wnioskodawczyni wskazała, że rodzice wyrazili zgodę na figurowanie w umowie kredytowej bo ona sama nie posiadała zdolności kredytowej. Pomimo, że rodzice przystąpili z Wnioskodawczynią do kredytu to nie jest ich kredyt tylko Wnioskodawczyni na jej własny lokal mieszkalny, w którym Wnioskodawczyni obecnie mieszka. Rodzice nie są zobowiązani do spłaty tego kredytu – na co mają pisemne zobowiązanie Wnioskodawczyni, że sama w miarę możliwości będzie go spłacać.

Tak więc, skoro spłaty pozostałej kwoty kredytu zaciągniętego wspólnie z rodzicami na zakup lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawczyni dokona tylko Wnioskodawczyni, to sfinansowanie tych wydatków środkami uzyskanymi ze sprzedaży działki budowlanej, którą Wnioskodawczyni otrzymała w darowiźnie, uprawniało będzie Ją do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Nie zmieni powyższego fakt, że Wnioskodawczyni część kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki zamierza, przed przeznaczeniem ich na spłatę kredytu, ulokować na lokacie bankowej lub koncie oszczędnościowym a następnie przed upływem dwóch lat przeznaczyć na spłatę kredytu. Istotnym jest bowiem, czy w momencie wydatkowania na własne cele mieszkaniowe podatnik posiada środki finansowe ze sprzedaży konkretnej nieruchomości lub prawa majątkowego, które uprzednio może gromadzić na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Brak jest bowiem obowiązku ścisłego przyporządkowania indywidualnie oznaczonych środków pieniężnych na linii przychodów i wydatków, tj. operowania tylko tymi samymi pieniędzmi (banknotami czy monetami).

Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2015 r. działki budowlanej nabytej w darowiźnie w 2011 r. , wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego wraz z rodzicami przed dniem uzyskania ww. przychodu, na zakup lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawczyni, w terminie przewidzianym w ww. ustawie, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia pozostaje fakt uprzedniego ulokowania środków ze sprzedaży na lokacie bankowej lub koncie oszczędnościowym, jeżeli w ustawowym terminie zostaną one przeznaczone na spłatę kredytu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.