Kredyt studencki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt studencki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych - część umorzonego kredytu studenckiego?

Fragment:

(...) Bank poinformował, że ze skradzionych czeków zrealizowana została kwota 11.800zł. Wypłat dokonano w dniach 11,12 i 13 kwietnia 1999r. Zgodnie z Regulaminem Banku odpowiedzialność za szkodę powinna ponieść córka Podatniczki. Do długu przystąpiła Podatniczka i zobowiązała się wobec PKO spłacić solidarnie z córką kwotę zadłużenia powstałego na rachunku bankowym w kwocie 12.691,55zł. tj. kwoty po doliczeniu kosztów zastrzeżenia rachunku. Bank PKO BP umorzył kredyt studencki w kwocie 5.108,45zł. , pozostałą część Podatniczka wraz z córką spłaciła w ratach miesięcznych po 200zł. Zapytanie. Wymieniona zwraca się z zapytaniem, czy powinna płacić podatek dochodowy od kwoty umorzonego przez PKO BP części kredytu studenckiego w kwocie 5.108,45zł.? Stanowisko wnioskodawcy. Zdaniem wnioskodawczyni część umorzonego przez PKO BP kredytu studenckiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ocena prawna stanowiska (...)