Kredyt podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka ma możliwość skorzystania z kredytu podatkowego?

Fragment:

(...) Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty (przeciętne miesięczne zatrudnienie ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden). Kredyt podatkowy jest zwolnieniem o charakterze warunkowym. W czasie korzystania z niego podatnik musi bowiem spełniać określone warunki. Korzystanie ze zwolnienia w istocie trwa 6 lat podatkowych - jeden rok, w którym podatnikowi udzielany jest kredyt i pięć następnych lat podatkowych, podczas których podatnik "spłaca" ów kredyt. Stąd też przepisy traktujące o utracie prawa do zwolnienia stanowią, że przesłanki utraty prawa do zwolnienia mogą mieć miejsce w roku korzystania ze (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z kredytu podatkowego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2005 r., złożonym dnia 10.01.2005 r. i uzupełnionym w dniu 24.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Y Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 2002 roku. Dnia 20.12.2004 r. Spółka złożyła oświadczenie dotyczące korzystania w roku 2005 ze zwolnienia podatkowego zwanego kredytem podatkowym. Y Sp. z o.o. od dnia rozpoczęcia działalności czyli od listopada 2002 r. do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia , czyli 01.01.2005 roku była małym przedsiębiorcą (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym 19%.

Fragment:

(...) Pan złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 z załącznikiem PIT/Z. Potwierdza to również konstrukcja zeznania podatkowego za rok 2004. Na powyższe postanowienie w dniu 06.05.2005r. złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu zawarte w przywołanym powyżej postanowieniu. Kredyt podatkowy uregulowany jest w art. 44 ust. 7a – 7j ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). Polega on na zwolnieniu podatników z obowiązku uiszczania w danym roku podatkowym zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy i składania miesięcznych deklaracji podatkowych. Podatnicy nie płacą również podatku dochodowego od dochodów z działalności gospodarczej za rok, w którym korzystają ze zwolnienia. Mają oni (...)