Kredyt podatkowy | Interpretacje podatkowe

Kredyt podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka ma możliwość skorzystania z kredytu podatkowego?
Fragment:
(...) Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty (przeciętne miesięczne zatrudnienie ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden). Kredyt podatkowy jest zwolnieniem o charakterze warunkowym. W czasie korzystania z niego podatnik musi bowiem spełniać określone warunki. Korzystanie ze zwolnienia w istocie trwa 6 lat podatkowych - jeden rok, w którym podatnikowi udzielany jest kredyt i pięć następnych lat podatkowych, podczas których podatnik "spłaca" ów kredyt. Stąd też przepisy traktujące o utracie prawa do zwolnienia stanowią, że przesłanki utraty prawa do zwolnienia mogą mieć miejsce w roku korzystania ze (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z kredytu podatkowego?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2005 r., złożonym dnia 10.01.2005 r. i uzupełnionym w dniu 24.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Y Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 2002 roku. Dnia 20.12.2004 r. Spółka złożyła oświadczenie dotyczące korzystania w roku 2005 ze zwolnienia podatkowego zwanego kredytem podatkowym. Y Sp. z o.o. od dnia rozpoczęcia działalności czyli od listopada 2002 r. do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia , czyli 01.01.2005 roku była małym przedsiębiorcą (...)
2011
1
lut

Istota:
Dot. opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym 19%.
Fragment:
(...) Pan złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 z załącznikiem PIT/Z. Potwierdza to również konstrukcja zeznania podatkowego za rok 2004. Na powyższe postanowienie w dniu 06.05.2005r. złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu zawarte w przywołanym powyżej postanowieniu. Kredyt podatkowy uregulowany jest w art. 44 ust. 7a – 7j ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). Polega on na zwolnieniu podatników z obowiązku uiszczania w danym roku podatkowym zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy i składania miesięcznych deklaracji podatkowych. Podatnicy nie płacą również podatku dochodowego od dochodów z działalności gospodarczej za rok, w którym korzystają ze zwolnienia. Mają oni (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.