Kredyt dewizowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt dewizowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

- dotyczy możliwości zakwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków z tytułu różnic kursowych

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, odpowiadając na pismo z dnia 27.04.2004 r., które wpłynęło do Izby Skarbowej w dniu 11.05.2004 r. w sprawie dotyczącej możliwości zakwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków z tytułu różnic kursowych, stwierdza co następuje. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 23.04.2004 r. znak: US.II.PDF/415/46/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, do którego odwołuje się Pani w swoim wniosku jest zgodna z obowiązującym w tym zakresie prawem. Analiza przedłożonych dokumentów w szczególności umowy kredytowej Nr KR/R2/499/01 z dnia 13.11.2001 r. oraz wyciągów bankowych wskazuje, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie mamy do czynienia z powstaniem różnic kursowych w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)