Krawiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to krawiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy jest możliwość odpisania straty, jaka poniosłam w związku z kradzieżą gotówki z kasy?. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, opłacam podatek na zasadach ogólnych. Kradzież gotówki została zgłoszona policji a sprawę umorzono z powodu nie wykrycia sprawcy.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - uzupełniam informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach pismem z dnia 09.125.2004r. nr US.I.415/21/04 w sprawie możliwości zaliczenia w koszty prowadzenia działalności gospodarczej straty związanej z kradzieżą gotówki z kasy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepis art. 23 zawiera zamknięty katalog wydatków nie stanowiących z mocy ustawy kosztów uzyskania przychodów. Wśród wymienionych w art. 23 wydatków nie ma strat w środkach obrotowych. Gramatyczna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że podatnik (...)