Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2005r. (wpływ 17.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej uprawnienia likwidatora spółki ustanowionego aktem notarialnym, do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów: postanawia - uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2003r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki ustanawiając jednocześnie likwidatora Spółki. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka nie dokonała zgłoszenia tego faktu do RHB. Nie dokonano również zgłoszenia Spółki do (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy utrata przez podatnika statusu podmiotu z udziałaem kapitałau zagranicznego, w zwiazku ze zbyciem udziałaów przez udziałowca zagranicznego na rzecz osoby krajowej, co wiąże się z prawidłowym określeniem właściwości miejscowej tego podmiotu w oparciu o art. 5 ust. 9 pkt b - d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbzch skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) następuje w dacie zawarcia umowy kupna - sprzedaży tych udziałów, czy też w momencie rejestracji tego faktu przez sąd rejestrowy?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia momentu utraty przez podatnika statusu podmiotu z udziałem kapitału zagranicznego, w związku ze zbyciem udziałów przez udziałowca zagranicznego na rzecz osoby krajowej, co wiąże się z prawidłowym określeniem właściwości miejscowej tego podmiotu w oparciu o art. 5 ust. 9 b pkt b - d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia następująco: Zgodnie z treścią art. 157 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością winna zawierać, między innymi liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Zatem zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest równoznaczne ze zmianą umowy spółki, która to zmiana, na podstawie art. 255 § 1 w/w Kodeksu wymaga (...)

2011
1
lut

Istota:

Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe i ustalić wynik finansowy przejmowanej spółki z o.o.?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień przejęcia jednostki przez inną jednostkę.Połączenie następuje z (...)