Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) | Interpretacje podatkowe

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2005r. (wpływ 17.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej uprawnienia likwidatora spółki ustanowionego aktem notarialnym, do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów: postanawia - uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2003r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki ustanawiając jednocześnie likwidatora Spółki. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka nie dokonała zgłoszenia tego faktu do RHB. Nie dokonano również zgłoszenia Spółki do (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy utrata przez podatnika statusu podmiotu z udziałaem kapitałau zagranicznego, w zwiazku ze zbyciem udziałaów przez udziałowca zagranicznego na rzecz osoby krajowej, co wiąże się z prawidłowym określeniem właściwości miejscowej tego podmiotu w oparciu o art. 5 ust. 9 pkt b - d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbzch skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) następuje w dacie zawarcia umowy kupna - sprzedaży tych udziałów, czy też w momencie rejestracji tego faktu przez sąd rejestrowy?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia momentu utraty przez podatnika statusu podmiotu z udziałem kapitału zagranicznego, w związku ze zbyciem udziałów przez udziałowca zagranicznego na rzecz osoby krajowej, co wiąże się z prawidłowym określeniem właściwości miejscowej tego podmiotu w oparciu o art. 5 ust. 9 b pkt b - d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia następująco: Zgodnie z treścią art. 157 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością winna zawierać, między innymi liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Zatem zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest równoznaczne ze zmianą umowy spółki, która to zmiana, na podstawie art. 255 § 1 w/w Kodeksu wymaga (...)
2011
1
lut

Istota:
Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe i ustalić wynik finansowy przejmowanej spółki z o.o.?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień przejęcia jednostki przez inną jednostkę.Połączenie następuje z (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.