Krajowa Izba Gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Krajowa Izba Gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy składka na rzecz międzynarodowych organizacji europejskich ( do których prznależność podatnika nie jest obowiązkowa ) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) że żaden z wymienionych w tym ustępie wydatków nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów i nie jest możliwe dokonywanie jakiejkolwiek interpretacji sprzecznej z jego postanowieniami. Jak wynika z wyżej przytoczonych regulacji prawnych, wydatków dotyczących opłacanych składek członkowskich na rzecz "U" i "E", do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż w zażaleniu Krajowa Izba Gospodarcza "P" powołała tylko, przytoczone niżej, fragmenty pisma Ministerstwa Finansów,z których wynika, że "przynależność (...) (nazwa firmy) do Międzynarodowej Federacji Sportu Samochodowego (FIA) i Międzynarodowej Federacji Sportu Motocyklowego (FIM) CIK jest koniecznym czynnikiem służącym realizacji zadań statutowych (...). Zauważa się, iż brak omawianej przynależności związku do ww organizacji międzynarodowych byłyby faktycznym ograniczeniem zakresu (...)