Kraj trzeci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kraj trzeci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy transakcja opisana w piśmie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami), art.5 ust.1, art.22 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.03.2007r (uzupełnionego pismem z dnia 25.04.2007r) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku postanowił od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania transakcji dokonanej poza terytorium kraju za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.03.2007r Strona złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 25.04.2007r. Z przedmiotowego wniosku wynika: Stan faktyczny Spółka zakupiła w firmie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski postępujemy słusznie?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko X dotyczące opodatkowania stawką 22% usług montażu maszyn i szkoleń na terenie Uzbekistanu w przypadku gdy faktura wystawiona jest na polską firmę będącą zleceniodawcą mającą siedzibę na terenie Polski. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z Waszym wnioskiem z dnia x 2006 roku dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dokonanie przedpłaty kontrahentowi z kraju trzeciego rodzi obowiązek podatkowy oraz gdzie występuje miejsce opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług.

Fragment:

(...) próbek materiałów i podzespołów stosowanych w wagonach taboru kolejowego (PKW i U 74.20 i 74.30). Wyżej wymienione usługi zostały sklasyfikowane przez Urząd statystyczny w Łodzi zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Pytanie Spółki brzmi, czy dokonanie przedpłaty kontrahentowi z kraju trzeciego rodzi obowiązek podatkowy oraz gdzie występuje miejsce opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług ... Zdaniem Spółki miejscem świadczenia jest kraj trzeci , a dokonanie przedpłaty nie rodzi obowiązku podatkowego. Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę własnego stanowiska w sprawie tut. Organ stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca (...)