Kraj trzeci | Interpretacje podatkowe

Kraj trzeci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kraj trzeci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy transakcja opisana w piśmie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami), art.5 ust.1, art.22 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.03.2007r (uzupełnionego pismem z dnia 25.04.2007r) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku postanowił od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania transakcji dokonanej poza terytorium kraju za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.03.2007r Strona złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 25.04.2007r. Z przedmiotowego wniosku wynika: Stan faktyczny Spółka zakupiła w firmie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski postępujemy słusznie?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko X dotyczące opodatkowania stawką 22% usług montażu maszyn i szkoleń na terenie Uzbekistanu w przypadku gdy faktura wystawiona jest na polską firmę będącą zleceniodawcą mającą siedzibę na terenie Polski. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z Waszym wnioskiem z dnia x 2006 roku dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dokonanie przedpłaty kontrahentowi z kraju trzeciego rodzi obowiązek podatkowy oraz gdzie występuje miejsce opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług.
Fragment:
(...) próbek materiałów i podzespołów stosowanych w wagonach taboru kolejowego (PKW i U 74.20 i 74.30). Wyżej wymienione usługi zostały sklasyfikowane przez Urząd statystyczny w Łodzi zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Pytanie Spółki brzmi, czy dokonanie przedpłaty kontrahentowi z kraju trzeciego rodzi obowiązek podatkowy oraz gdzie występuje miejsce opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług ... Zdaniem Spółki miejscem świadczenia jest kraj trzeci , a dokonanie przedpłaty nie rodzi obowiązku podatkowego. Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę własnego stanowiska w sprawie tut. Organ stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kraj trzeci
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.