Kraj | Interpretacje podatkowe

Kraj | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kraj. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży dokonanej przez kontrahenta (Leasingodawcę) na rzecz Spółki automatów spawalniczych oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.
Fragment:
W szczególności nie stanowi ona: ani odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju (miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii); ani eksportu towarów (brak wywozu przedmiotu leasingu z Polski poza terytorium Unii Europejskiej w ramach Sprzedaży); ani importu towarów na terytorium kraju (brak przywozu przedmiotu leasingu spoza terytorium Unii Europejskiej na terytorium Polski w ramach Sprzedaży); ani wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (brak przywozu przedmiotu leasingu z terytorium Unii Europejskiej na terytorium Polski w ramach Sprzedaży); ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (brak wywozu przedmiotu leasingu z Polski do Wielkiej Brytanii w ramach Sprzedaży). Opisana w stanie faktycznym Sprzedaż stanowi odpłatną dostawę towarów poza terytorium Polski, którą należy wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 11. Ad 2. W odniesieniu do prawa Spółki do odliczenia podatku VAT wykazanego przez Leasingodawcę na fakturze dokumentującej Sprzedaż, należy przywołać treść art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2017
30
wrz

Istota:
Czy świadcząc usługi kierowcy, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych?
Fragment:
(...) kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), w przypadku podróży krajowych, wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), w przypadku podróży zagranicznych. Z treści wniosku wynika m.in., że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie usług kierowania pojazdem samochodowym, na rzecz jednego podmiotu gospodarczego. Siedziba firmy Wnioskodawcy znajduje się w miejscowości, która jest miejscem Jego zamieszkania, Siedziba firmy kontrahenta znajduje się w innej miejscowości. Wnioskodawca realizując usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przemieszcza się na terenie kraju oraz poza jego granicami. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego krajowych i zagranicznych podróży służbowych, to do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej może On zaliczyć wartość diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach.
2011
16
gru

Istota:
1.Czy wystawianie przez podatnika – podmiot polski – zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce oraz w Niemczech – faktur sprzedaży z tytułu świadczenia usług wynajmu powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoisk na terytorium Niemiec, z zastosowaniem niemieckiej stawki podatkowej i odprowadzanie tego podatku do niemieckiego organu podatkowego jest zgodne z polską ustawą o VAT?
2.Czy prawidłowym jest odliczanie podatku naliczonego z faktur zakupu od podmiotów polskich, z polską stawką podatku, związanych ze sprzedażą usług wystawienniczych i związanych z zabudową?
3.Czy dowodem dokumentującym związek odliczanego podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w Polsce są faktury sprzedaży usług świadczonych poza terytorium kraju?
4.Czy podatnik może wystawiać faktury VAT z polską stawką podatkową za usługi wykonane na terenie Polski?
Fragment:
Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2)eksport towarów; 3)import towarów; 4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy, warunkiem opodatkowania jest, aby miały one miejsce – zgodnie z przepisami o miejscu świadczenia – na terytorium kraju. Jeżeli zatem podatnik dokonuje czynności sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski, wówczas czynności te podlegają opodatkowaniu w kraju, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę, dokumentującą dokonanie sprzedaży, zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2011
1
cze

Istota:
STAWKA PODATKU VAT - Organizacja kolonii, obozów, białych i zielonych szkół w kraju i za granicą.
Fragment:
W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z zapytaniem w zakresie stosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla usług polegających na organizowaniu kolonii, obozów młodzieżowych , zimowisk obozów sportowych "białych i zielonych" szkół dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Stanowisko podatnika. W związku z tym, że usługi polegające na kompletnym organizowaniu kolonii, obozów, białych i zielonych szkół dla dzieci i młodzieży w kraju mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00 "usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" zdaniem Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wymienionym w poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy. Natomiast w przypadku tego rodzaju usług świadczonych poza granicami kraju sklasyfikowanych w ugrupowaniu PKWiU 63.30.11-00.00 "usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez" zastosowanie mają przepisy art. 119 ustawy o podatku VAT, czyli podstawą opodatkowania jest marża, a stawką podatku VAT jest stawka właściwa dla marży z zastrzeżeniem ust. 5 tego artykułu. Klasyfikacji wg PKWiU do ww. grupowań dokonał Urząd Statystyczny w Łodzi - pismo nr OK-5672/KU-141/2006 z dnia 11.01.2006r - kserokopia pisma została załączona do wniosku o udzielenie interpretacji. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kraj
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.