Koszty zryczałtowane | Interpretacje podatkowe

Koszty zryczałtowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty zryczałtowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jest możliwe, prowadząc jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji filmów, skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przysługujących twórcom?
Fragment:
(...) W związku ze złożonym przez Pana w dniu 28.10.2004 r. zapytaniem dotyczącym możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło zwartej w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i dystrybucja filmowa. W Pana ocenie jest to działalność twórcza w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, dla której koszty uzyskania przychodów powinny wynosić 50% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw (...)
2011
1
lut

Istota:
Jakie są zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskania dochodów z tytułu umowy o dzieło?
Fragment:
(...) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, chyba że wydatki te zostały wyraźnie wyłączone przez ustawodawcę spod pojęcia kosztów. Zasadą jest, że koszty przyjmowane są w wysokości udokumentowanej przez podatnika. Od zasady tej ustawodawca odstąpił w przypadku niektórych źródeł przychodów, określająć, że przy ustalaniu wysokości dochodu , od którego należ pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, bierze się pod uwagę koszty zryczałtowane a nie rzeczywiście poniesione. Stanowi o tym art. 41 ust 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym płatnicy (zleceniodawcy), którzy dokonują wypłaty należności osobom fizycznym, są obowiązani pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, ustalone zgodnie z art.22 ust.9. Jeżeli podatnik przy wykonaniu umowy, poniósł koszty wyższe niż przewiduje norma procentowa i może to udowodnić, to zgodnie z (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.