Koszty zryczałtowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty zryczałtowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy jest możliwe, prowadząc jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji filmów, skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przysługujących twórcom?

Fragment:

(...) W związku ze złożonym przez Pana w dniu 28.10.2004 r. zapytaniem dotyczącym możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło zwartej w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i dystrybucja filmowa. W Pana ocenie jest to działalność twórcza w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, dla której koszty uzyskania przychodów powinny wynosić 50% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw (...)

2011
1
sty

Istota:

Jakie są zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskania dochodów z tytułu umowy o dzieło?

Fragment:

(...) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, chyba że wydatki te zostały wyraźnie wyłączone przez ustawodawcę spod pojęcia kosztów. Zasadą jest, że koszty przyjmowane są w wysokości udokumentowanej przez podatnika. Od zasady tej ustawodawca odstąpił w przypadku niektórych źródeł przychodów, określająć, że przy ustalaniu wysokości dochodu , od którego należ pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, bierze się pod uwagę koszty zryczałtowane a nie rzeczywiście poniesione. Stanowi o tym art. 41 ust 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym płatnicy (zleceniodawcy), którzy dokonują wypłaty należności osobom fizycznym, są obowiązani pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, ustalone zgodnie z art.22 ust.9. Jeżeli podatnik przy wykonaniu umowy, poniósł koszty wyższe niż przewiduje norma procentowa i może to udowodnić, to zgodnie z (...)