USIA/415/32/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy koszty zakupu płyt drogowych następnie przekazanych Urzędowi Miasta stanowią koszty uzyskania przychodu ?

USIA/415/32/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. darowizna
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. materiały budowlane
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a § 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym zapytaniu.

W dniu 28.09.2006 r. wpłynęło do tut. Urzędu Państwa pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowe. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że kupiliście Państwo budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ droga do zakładu jest wąską drogą polną, samochody dostawcze mają duże problemy z dojazdem do przedsiębiorstwa. Droga ta jest własnością Miasta. Zawarliście Państwo porozumienie z Gminą Miejską, z którego wynika, że przedsiębiorstwo Państwa dokona zakupu materiałów (płyt drogowych) do budowy drogi, a Gmina Miejska poniesie koszty wykonania stosownej modernizacji drogi. Darowizna dla Urzędu Miasta zostanie przekazana po wykonaniu drogi przez Miasto tytułem prawnie zawartej umowy między firmą a Urzędem Miasta. Czy poniesione wydatki dotyczące zakupu materiałów budowlanych stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonego przedsiębiorstwa ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu łącznie winny być spełnione następujące warunki:

1/ powinien pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,

2/ nie znajdować się na liście kosztów nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodu. Określony wydatek powinien być niezbędny, a przynajmniej pożyteczny w sensie potencjalnej możliwości na generowanie przychodów.

W kontekście przytoczonych przepisów poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych przekazanych następnie Urzędowi Miasta celem realizacji inwestycji mają pośredni związek z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą i jako nakłady na infrastrukturę pozostają nierozerwalnie związane z osiąganymi przychodami, tym samym stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Na uwagę zasługuje tu również przepis art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodu darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Należy pamiętać iż w dniu przekazania płyt Urzędowi w formie darowizny, koszty uzyskania przychodu należy pomniejszyć o wartość przekazanej darowizny

Reasumując, poniesione wydatki na zakup płyt drogowych oraz ich transport w momencie zakupu stanowią koszty uzyskania przychodu.

Naczelnik tut. Urzędu informuje, że interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Wydana została zgodnie z obowiązującymi w dniu wydania interpretacji przepisami prawa podatkowego przy uwzględnieniu przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.