IPPB5/4510-589/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją Warsztatów i Imprez Otwartych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
IPPB5/4510-589/16-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. impreza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. logo
 4. reprezentacja
 5. uczestnicy
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych w związku z organizacją Warsztatów i Imprez Otwartych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych w związku z organizacją Warsztatów i Imprez Otwartych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest częścią międzynarodowej grupy działającej w sektorze handlu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Wnioskodawca posiada aktualnie sklepy w 50 miastach, które tworzą największą sieć sklepów X. w Polsce. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się sprzedażą m.in. artykułów budowlanych, remontowych, do majsterkowania, urządzania wnętrz oraz pielęgnacji ogrodu. Jednym z celów Spółki jest realizacja strategii zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym pozytywnym zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa.

Dlatego też Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, angażuje się w szereg aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest m.in. budowanie pozytywnych i trwałych relacji z partnerami społecznymi i biznesowymi. Powyższe działania mają na celu zwiększenie lojalność klientów w stosunku do marki oraz podniesienie wiarygodność firmy w oczach jej współpracowników, partnerów handlowych i społeczności lokalnej.

W związku z powyższymi działaniami Spółka organizuje program „M.”, w ramach którego w sklepach Wnioskodawcy na terenie całej Polski prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat (dalej również jako „Warsztaty”) oraz imprezy otwarte dla dzieci i rodziców (dalej: „Imprezy Otwarte”).

Warsztaty są prowadzone w czterech blokach tematycznych: środowisko, energia, drewno oraz dekoracje. Ich celem jest rozbudzanie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzanie ich wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy i świadomości ekologicznej.

W ramach Warsztatów, dzieci pod nadzorem pracowników Spółki wykonują samodzielnie własne zabawki i konstruują użyteczne przedmioty. W zależności od zainteresowań i potrzeb dzieci zajęcia obejmują m.in. przesadzanie roślin, malowanie na szkle, zajęcia z ceramiką czy budowanie obwodów elektrycznych. W trakcie prac dzieci zdobywają wiedzę na temat m.in. ochrony środowiska oraz najbliższego otoczenia poprzez segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i kreatywne wykorzystanie niepotrzebnych i popsutych przedmiotów.

W związku z promocją marki oraz stałym zaangażowaniem społecznym, Wnioskodawca organizuje również Imprezy Otwarte dla dzieci i rodziców m.in. z okazji „Dnia Dziecka”, „Dnia Wiosny”, czy też „Mikołajek”. Podczas Imprez Otwartych uczestnicy mają okazję m.in. konstruować budowle, sadzić rośliny, zdobywać wiedzę na temat ochrony środowiska oraz uczestniczyć w konkursach z nagrodami.

Warsztaty oraz Imprezy Otwarte organizowane są na terenie sklepu - przy wyeksponowaniu logo Spółki - w specjalnie ogrodzonym i zabezpieczonym miejscu. W trakcie prowadzonych zajęć pracownicy Spółki - jako prowadzący - wyposażeni są w materiały edukacyjne, gadżety oraz ubrania, na których umieszczona jest nazwa oraz logo firmy.

Podczas Warsztatów i Imprez Otwartych Wnioskodawca zapewnia uczestnikom wszelkie materiały dydaktyczne, narzędzia oraz przybory ochronne. Podczas zajęć uczestnicy korzystają ze specjalnie przygotowanych zestawów do majsterkowania, farb, kredek, flamastrów oraz innych niezbędnych narzędzi. Materiały, narzędzia oraz ubrania udostępnianie uczestnikom zasadniczo oznaczone są nazwą oraz logo firmy. Po zakończeniu danych wydarzeń uczestnicy mogą otrzymywać dyplomy, drobne upominki oraz ewentualnie własnoręcznie wykonane prace. Wszystkie nagrody są również opatrzone logo firmy.

Podczas Warsztatów oraz Imprez Otwartych Wnioskodawca może także oferować poczęstunek w postaci napojów, owoców oraz słodyczy reklamowych, a także może organizować dodatkowe atrakcje takie jak np. animacje czy fotobudka.

Podczas promocji Warsztatów i Imprez Otwartych eksponowane jest logo Spółki. Informacje oraz zdjęcia z Warsztatów i Imprez Otwartych często są publikowane w mediach lokalnych - gdzie również pojawia się logo Wnioskodawcy. Informacja ogólna na temat Warsztatów i Imprez Otwartych jest publikowana także na stronie internetowej Spółki. Program „M.” prezentowany jest także w wewnętrznych materiałach Spółki, tj. w katalogach, gazetkach oraz podczas Imprez Otwartych w postaci ulotek, plakatów i innych materiałów. W każdym przypadku reklamy te zawierają informacje o Spółce jako organizatorze programu „M.” oraz wyeksponowane logo Spółki.

W związku z organizacją przedstawionych wyżej Warsztatów oraz Imprez Otwartych Spółka ponosi szereg wydatków związanych z zakupem m.in.:

 • artykułów papierniczych (np. farby plakatowe, materiały do majsterkowania, plastelina, kredki, bibuła, pisaki, flamastry, drewniane zestawy);
 • artykułów spożywczych (np. warzywa, owoce, napoje, ciastka, słodycze);
 • drobnych upominków (np. notesy, piórniki, książki, torby, długopisy, gumki, naklejki, opaski);
 • nagród (np. klocki, lampki nocne, roboty solarne, podświetlane globusy, wycieczki dla dzieci);
 • materiałów reklamowych (np. plakaty, balony, tablice, kolorowanki, zakładki, plany lekcji, gry kołowe, odblaski, linijki);
 • pozostałych materiałów (np. koszulki, fartuchy, banery);
 • dodatkowych usług (np. usługi fotograficzne, wynajem sprzętu rozrywkowego, usługi związane z projektowaniem graficznym oraz produkcją i montażem filmów).

Wnioskodawca w przyszłości planuje kontynuować realizację programu „M.” według zasad opisanych powyżej.

W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym, Spółka pragnie potwierdzić prawo do ujęcia wydatków poniesionych na organizację Warsztatów i Imprez Otwartych jako koszty uzyskania przychodów.

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 poz. 851, z późn. zm. - „Ustawa o PDOP”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją Warsztatów i Imprez Otwartych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją Warsztatów i Imprez Otwartych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Jednocześnie, na podstawie jednolitego podejścia organów podatkowych prezentowanego w licznych indywidualnych interpretacjach, przyjmuje się szerszą interpretację powołanego przepisu, zgodnie z którą, aby określony wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kategorii kosztów uzyskania przychodów, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 • jest ponoszony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • musi być poniesiony przez podatnika, tzn. wydatek został pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tzn. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z tym, Wnioskodawca pragnie potwierdzić, że omawiane wydatki:

 • są ponoszone w celu uzyskania przychodów,
 • pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • ponoszone są wyłącznie z zasobów majątkowych Spółki oraz fakt ich poniesienia skutkuje trwałym pomniejszeniem aktywów Spółki (wydatek nie jest i nie będzie w żaden sposób zwrócony, dotowany lub też refundowany z innych źródeł),
 • stanowią rzeczywisty i definitywny koszt stanowiący trwałe pomniejszenie majątku Wnioskodawcy,
 • są odpowiednio dokumentowane w celu potwierdzenia ich rzeczywistego poniesienia,
 • ponoszone wydatki nie zostały ujęte w katalogu negatywnym kosztów uzyskania przychodów.

Definitywnemu wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają zatem wyłącznie wydatki wskazane w art. 16 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Należy zatem w tym kontekście zauważyć, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie znajdują się w ww. katalogu. Koszty ponoszone przez Spółkę pozostają natomiast w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, pokrywane są z jego zasobów majątkowych, ich wartość nie jest dla Spółki w żaden sposób zwrócona oraz są odpowiednio udokumentowane.

W świetle powyższego, w celu kwalifikacji omawianych wydatków do kosztów uzyskania przychodów kluczowe jest zatem przeanalizowanie celowości ich poniesienia.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia szczegółową argumentację potwierdzającą celowość i racjonalność ponoszonych wydatków.

Reklama i promocją marki Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy, omawiane wydatki ponoszone na organizację programu „M.” są związane z reklamą oraz ogólną promocją Spółki poprzez skłonienie obecnych oraz potencjalnych klientów i ich dzieci do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych.

Aktywność Spółki związana z organizacją programu „M.” stanowi element akcji reklamowej i marketingowej Spółki, która jest nakierowana na rozszerzenie rozpoznawalności marki wśród obecnych i przyszłych klientów Spółki.

Pojęcie reklamy obejmuje działania podmiotu gospodarczego mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi, promocję marki lub inne szeroko zakrojone działania mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług danego podmiotu. Jednocześnie celem reklamy jest również zwiększenie rozpoznawalności marki w celu osiągnięcia lepszych celów sprzedażowych. Reklama może być przy tym realizowana przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub . usługi, promocję jakości oraz kompetencji, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy.

W kontekście powyższych uwag, należy wskazać, że program „M.” jest skierowany do szerokiego grona odbiorców oraz oferowany nieodpłatnie, co ma na celu wzbudzenie zainteresowania oraz zachęcenie klientów do wzięcia udziału i tym samym przybycia do sklepów Wnioskodawcy. Dodatkowa promocja wynika z faktu, że materiały, narzędzia oraz ubrania wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych zasadniczo oznaczone są nazwą oraz logo firmy. Tym samym klienci zapoznają się z logo firmy, co pozytywnie wpływa na budowanie relacji z klientem.

Należy zauważyć, że informacje oraz zdjęcia z Warsztatów i Imprez Otwartych publikowane są w mediach, a ich reklama znajduje się także na stronie internetowej Spółki. Tym samym, aktywność Spółki przekłada się na szerszy odbiór społeczny oraz propagowanie marki.

W ocenie Spółki powyższe działania stanowią element strategii reklamowej i marketingowej Spółki, której celem jest zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynku, promocja marki oraz budowa reputacji Spółki. W konsekwencji, należy wskazać na celowość ponoszonych wydatków, jako że w efekcie prowadzą one do rozszerzenia rozpoznawalności marki co końcowo przekłada się na wzrost osiąganych przychodów Spółki.

Element działalności CSR

Pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesowa oznacza zatem nie tylko spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych w ramach prowadzonej działalności, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dodatkowe dobrowolne zaangażowanie. CSR jest zatem procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej.

W tym kontekście należy wskazać, że celem organizowanych przez Spółkę działań jest również promowanie marki i budowanie pozytywnych konotacji z firmą jako odpowiedzialnym i godnym zaufania podmiotem gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że celem realizowanych przez Spółkę działań w zakresie CSR jest promocja (reklama) Spółki oraz jej produktów na rynku jako przedsiębiorstwa przyjaznego mieszkańcom, które troszczy się o lokalną społeczność.

Wskazane działania wpływają na pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie ich świadomości na temat szeroko zakrojonej działalności Wnioskodawcy, co w efekcie prowadzi do osiągnięcia dodatkowych korzyści biznesowych.

Budowa zaufania w relacjach klienckich

Program „M.” jest prowadzony przez pracowników Spółki, co pośrednio może wpływać na budowanie relacji i zaufania dzieci i ich rodziców do Wnioskodawcy. Jednocześnie, udane prowadzenie Warsztatów i Imprez Otwartych powoduje wzrost lojalności i zadowolenia klientów.

Należy wskazać, że poprzez aktywną formułę Warsztatów i Imprez Otwartych, nawiązywana jest relacja między pracownikami Spółki a uczestnikami, którzy mogą być potencjalnymi lub obecnymi klientami. W ten sposób, uczestnicy zyskują zaufanie wobec Spółki i jej pracowników, co z pewnością przekłada się na chęć dalszej współpracy. Dobre relacje z klientem stanowią podstawę do dalszej współpracy oraz stanowią jeden z najważniejszych czynników wpływających na sukces w zakresie sprzedaży oferowanych wyrobów, co ma również przełożenie na późniejszy wzrost sprzedaży.

Dodatkowo, należy zauważyć, że Warsztaty oraz Imprezy Otwarte prowadzone są przez pracowników Spółki na terenie sklepów należących do Wnioskodawcy, co również zasadniczo skłania do zakupów produktów oferowanych przez Spółkę. Ponadto, uczestnictwo dzieci w Warsztatach i Imprezach Otwartych ułatwia ich rodzicom, czyli klientom Spółki, uzyskanie dostępu do informacji o oferowanych produktach i dokonanie ewentualnych zakupów dzięki organizacji czasu dla dzieci klientów.

W konsekwencji, budowanie pozytywnej relacji na linii pracownicy - klienci w ramach organizacji programu M. prowadzi do zwiększenia rozpoznawalności marki, wzrostu lojalności klientów i w konsekwencji wzrostu sprzedaży produktów Spółki.

Wpływ na relacje pracownicze

Dodatkowo warto wskazać na udział pracowników w realizacji Warsztatów i Imprez Otwartych, który pozytywnie wpływa na efektywność pracy. Zespół zaangażowany w zajęcia edukacyjne zachęca dzieci i dorosłych do poszerzania wiedzy i wdrażania w życie nowych umiejętności wykazując się przy tym własnymi kompetencjami oraz wiedzą zawodową.

W ocenie Wnioskodawcy, taka forma uczestnictwa pracowników poprawia atmosferę w pracy oraz sprzyja budowaniu profesjonalnej i zaangażowanej kadry. Pracownicy uczestnicząc wspólnie w Warsztatach i Imprezach Otwartych, które ze swojej natury mają pozytywny wydźwięk społeczny, zostają wyróżnieni przez co mogą dodatkowo utożsamiać się ze Spółką, co z kolei wpływa pozytywnie na efekty wykonywanej pracy.

Tym samym, należy wskazać, że organizacja programu „M.” przyczynia się nie tylko do poprawy rozpoznawalności marki oraz promocji w wymiarze zewnętrznym, ale także wpływa na pozytywne relacje wewnątrz Spółki, co pośrednio przekłada się na sposób wykonywanej pracy, a w konsekwencji na uzyskiwanie dodatkowych przychodów przez Wnioskodawcę.

Praktyka administracyjna

Mając na uwadze powyższe argumenty, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione na organizację Warsztatów i Imprez Otwartych należy kwalifikować jako wydatki poniesione na promocję i reklamę marki oraz działalność CSR, które spełniają warunki konieczne dla zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje szerokie odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych. W wydawanych interpretacjach indywidualnych na podstawie analogicznych stanów faktycznych organy podatkowe potwierdzają, że wydatki związane z organizacją akcji w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

I tak, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-259/16/TS) zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że „w związku z tym, że realizacja przez Spółkę działań polegających na wdrażaniu procesu CSR jest:

 • jednym z elementów efektywnej strategii zarządzania, o charakterze marketingowym, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Spółki na poziomie globalnym,
 • pomocna w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego, rozwoju społecznego i ekonomicznego,
 • procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej,
 • strategią prowadzącą do trwałego sukcesu Spółki,

to zdaniem Spółki, czynniki te przemawiają za tym, że ponoszone przez Spółkę wydatki na realizację takiego procesu powiększają podatkowe koszty uzyskania przychodów.”

Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2015 r. (sygn. IPTPB3/423-90/12-7/15-S/GG) uznano, że „wydatki na organizację imprezy skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności gdy dotyczą one przekazywania informacji w zakresie świadczonych usług przez Wnioskodawcę, tj. zachęcanie do korzystania z usług wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach działalności promocyjnej w wyniku czego zostaną pozyskani nowi klienci, spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów, o ile przedmiotowe wydatki nie mają charakteru kosztów reprezentacji, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania (art. 9 ust. 1 ustawy) oraz wykazania, stosownie do omawianego art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, racjonalności dla osiągnięcia przychodu, zwłaszcza odnośnie kosztów promocyjnych”.

Podobnie, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2015 r. (sygn. IPPB5/4510-736/15-2/AK) organ zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który twierdził, że „koszty organizacji imprezy „Dzień Dziecka” skierowanej do dzieci obecnych i potencjalnych klientów, koszty atrakcji dla dzieci klientów podczas prezentacji nowego modelu samochodu jak również koszty urządzenia miejsca zabaw przy salonie samochodowym (...) mają związek z prowadzoną działalnością Spółki. Głównym celem Spółki jest bowiem promowanie marki i modeli sprzedawanych samochodów, oraz ułatwienie klientom dostępu do informacji o oferowanych samochodach poprzez organizację czasu dla dzieci klientów”.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r. (sygn. IPPB5/4510-168/15-2/JC) organ potwierdził stanowisko podatnika, że „z perspektywy Spółki projekt remontowania wybranych obiektów został zaplanowany jako całościowa akcja marketingowa, nastawiona na zwiększenie rozpoznawalności Spółki tub jej produktów. W związku z tym poszczególne czynności podejmowane w ramach tej akcji nie stanowią celu samego w sobie, lecz są elementem całej akcji marketingowej i jako takie powinny stanowić koszty podatkowe Wnioskodawcy. Analogiczne stanowisko jest prezentowane przez sądy administracyjne i organy podatkowe w odniesieniu do organizowanych przez podmioty gospodarcze różnego rodzaju akcji w ramach strategii CSR.

Analogiczne stanowisko na gruncie podobnych stanów faktycznych zostało zaprezentowane również m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 października 2015 r. (sygn. ILPB3/4510-1-338/15-2/KS), w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lipca 2015 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-49/15/AJ) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r. (sygn. ILPB3/4510-1-129/15-2/JG).

Stanowisko Spółki o możliwości ujęcia omawianych wydatków jako koszty podatkowe potwierdzały również sądy administracyjne. Na uwagę zasługuje np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. III SA/Wa II157/08), w którym sąd zauważył, że „za reklamę można bowiem uznać również i takie działania, które co prawda nie prezentują określonych towarów lub usług wraz z informacjami je wartościującymi, lecz promują markę określonej firmy, zwiększając jej rozpoznawalność na rynku, co w efekcie wpływa na zwiększenie zainteresowania sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi usługami. Reklama taka, nazywana reklamą instytucjonalną, ma za zadanie prezentowanie konkretnego przedsiębiorstwa poprzez lansowanie jego znaku firmowego, czy też nazwy. Jej zadaniem jest stworzenie sprzyjającego dla firmy klimatu, pozytywne nastawienie potencjalnych klientów, umocnienie stopnia rozpoznawalności i znajomości firmy przez odbiorców tego rodzaju reklamy, oraz w konsekwencji zwiększenie popytu na jej towary lub usługi

Podsumowując, mając na względzie powyższe uwagi w zakresie warunków zastosowania art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez Spółkę, jak również biorąc pod uwagę zaprezentowaną praktyką administracyjną organów podatkowych, Spółka wnosi o potwierdzenie, że wydatki na organizację Warsztatów i Imprez Otwartych stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych w związku z organizacją Warsztatów i Imprez Otwartych za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.