IPPB1/4511-318/16-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z tą działalnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z tą działalnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca od 04.2010 r, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w zakresie informatyki a także działalność handlową związaną ze sprzedażą towarów. Działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym wg. stawki 19% (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Równolegle od 06.2013 r. Wnioskodawca uruchomił Internetowy sklep wędkarski za pośrednictwem którego prowadzi sprzedaż artykułów wędkarskich,

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie błoga, który docelowo będzie źródłem dodatkowych przychodów. Działalność ta będzie polegała na:

 • zamieszczaniu reklam na stronie internetowej,
 • udziale w kampaniach reklamowych, a także pozyskiwaniu reklamodawców,
 • udziale w programach partnerskich (np. pisaniu artykułów sponsorowanych).
 • testach recenzjach i reklamie towarów i usług sprzedawanych za pośrednictwem prowadzonego wędkarskiego sklepu internetowego.

Blog ma dotyczyć szeroko rozumianej tematyki turystyczno-wędkarskiej - czyli rynkowych trendów, produktów wędkarskich i nowości, podróży, tematyki kulinarnej, gadżetów elektronicznych, tematyki motorowodnej, ogólnie wszystkich aspektów pośrednio i bezpośrednio z wędkarstwem powiązanych.

Na blogu znajdą się m. in.:

 • recenzje sprzętu, łowisk komercyjnych, targów, zawodów wędkarskich i innych,
 • recenzje sklepów wędkarskich, hoteli i pensjonatów nastawionych na turystykę wędkarską i innych,
 • relacje z wyjazdów wędkarskich (np. na najsłynniejsze łowiska komercyjne w kraju i zagranicą, czy innych atrakcyjnych z wędkarskiego punktu widzenia miejsc),
 • testy produktów (np. wędzisk, kołowrotków, przynęt, elektroniki, sprzętu motorowodnego - łodzi i silników wędkarskich i innych) porady, wskazówki.

Źródłem przychodów związanych z prowadzeniem błoga będą będą między innymi:

 • dzierżawa powierzchni reklamowej - zamierzam udostępniać ściśle określone miejsce na swojej stronie internetowej określonemu reklamodawcy lub systemowi reklamowemu (np. A...);
 • umowa zlecenie lub o dzieło - zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - są to umowy proponowane przez niektórych reklamodawców, stosowane np. jeśli reklamodawca pragnie zamieścić artykuł sponsorowany, czy też przeprowadzić akcję reklamową;
 • umowa o współpracy - przykładowo, przed wyjazdem wędkarskim będę prowadził rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogą być zainteresowaniu udostępnieniem np. odzieży, sprzętu wędkarskiego, turystycznego, fotograficznego, który następnie będzie opisywany i prezentowany na zdjęciach zamieszczonych na blogu;
 • sprzedaż opisywanych artykułów we własnym sklepie internetowym - artykuły opisujące relacje z testów sprzętu sa doskonałym środkiem promocji i skutecznym kanałem marketingowym wpływającym istotnie na podejmowanie pozytywnych decyzji zakupowych przez klientów;
 • inne źródła - planuję też zarabiać na reklamach internetowych lub mobilnych, którym nie będzie towarzyszyła formalnie spisana umowa, co ma miejsce w przypadku większości zagranicznych systemów reklamowych np, ....

Powyższe przychody będą uzyskiwane na podstawie umów zawartych z reklamodawcami, partnerami, sponsorami i będzie do nich wystawianą faktura. Umowy z reklamodawcami, partnerami, sponsorami będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż sprzętu będzie potwierdzana dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Rozliczanie z kontrahentami będzie odbywało się na podstawie wystawionych faktur, z płatnością na rachunek bankowy lub płatność gotówką.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania

Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 22 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art, 23.

Prowadzenie bloga wiąże się z ponoszeniem wydatków takich jak rejestracja domeny, opłata za serwer, oprogramowanie. Zasadniczą zawartość błoga internetowego tworzą zdjęcia oraz materiały wideo. W związku z tym niezbędny będzie zakup aparatu czy kamery a także akcesoriów (obiektywy, torba, statyw t inne). Sprzęt ten nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych a służyć będzie tworzeniu zdjęć oraz nagrywaniu materiałów wideo, które będą publikowane na blogu.

Kosztem uzyskania przychodu będą też wydatki bezpośrednio związane z napisaniem artykułu, który będzie publikowany na blogu. W tym celu konieczne będzie np. zakup testowanego i recenzowanego sprzętu, biletu wstępu na targi, wykupienie pozwolenia na wędkowanie na łowisku komercyjnym, opłacenie kosztów podróży, hotelu, usług gastronomicznych, koszty wynajmu łodzi, koszty slipowania łodzi, koszt paliwa do łodzi/silnika zaburtowego itp.

Napisanie recenzji ma na celu zachowanie źródła przychodów jakim będzie blog. Atrakcyjne dla czytelników recenzje mają za zadanie zwiększać popularność błoga, a tym samym zwiększyć zainteresowanie potencjalnych reklamodawców i sponsorów.

Podobnie jak napisanie recenzji również napisanie artykułu z wyjazdu wędkarskiego czy turystyczno - wędkarskiego będzie miało na celu zachowanie źródła przychodu jakim będzie blog.

W mojej opinii wydatki takie ponoszone są w celu uzyskania przychodu. Aby blog mógł odnieść komercyjny sukces musi zawierać atrakcyjne dla czytelników treści nawiązujące do aktualnie obowiązujących na rynku trendów.

Tematyka błoga będzie interesująca dla potencjalnych reklamodawców - artykuły prezentowane na blogu adresowane będą przede wszystkim do odbiorców w wieku 35-50 lat, mieszkańców dużych i średnich miast. Taka grupa docelowa jest atrakcyjna dla reklamodawców promujących produkty wysokiej jakości z tzw górnej półki cenowej. Artykułów targetowane będą również na odbiorców o średnich w skali kraju zarobkach stanowiących - będących również atrakcyjną grupą docelową dla reklamodawców promujących produkty i usługi z tzw średniej półki cenowej. Osobną część będą stanowiły artykuły kierowane do osób początkujących mające na celu przybliżyć podstawowe wyposażenie wędkarza - ta grupa będzie posiadała silny potencjał zakupowy i również dla potencjalnych reklamodawców będzie bardzo atrakcyjna.

Sukces bloga i wysokość uzyskiwanych poprzez niego przychodów zależy od jego atrakcyjności duża liczba czytelników zwiększa zainteresowanie reklamodawców i sponsorów, pozwala także na stosowanie wyższych cen za usługi oferowane na blogu (reklamę, artykuł sponsorowany, program lojalnościowy itp.).

Jednakże tworzenie artykułów atrakcyjnych dla czytelników wymaga ponoszenia wydatków np:

 • napisanie recenzji sprzętu wędkarskiego będzie wymagało zakupienia go, podobnie w przypadku recenzji z przebiegu komercyjnych zawodów wędkarskich (wniesienie opłaty wpisowej, koszty pobytu itp).
 • recenzja miejsc nastawionych na turystykę wędkarską np: restauracji, pensjonatu/agroturystyki czy łowiska komercyjnego wymagać będzie skorzystania z usługi kulinarnej, noclegu lub zakupu licencji za wędkowanie,
 • artykuł opisujący łowisko wędkarskie w Polsce czy najpopularniejsze łowiska wędkarskie poza granicami kraju wymagać będzie zakupu wycieczki, biletu lotniczego, poniesienia opłat (np. za wynajem łodzi, hotelu, paliwa do łodzi).
 • artykuły opisujące usługi tzw Przewodników wędkarskich wymagały będą skorzystania z oferty firm świadczących tego typu usługi.

Tworzenie treści interesujących dla czytelników wymaga ponoszenia nakładów: opisywanie miejsc i wydarzeń interesujących dla odbiorców wiąże się z ponoszeniem wskazanych wydatków. Wnioskodawca szacuje, że w momencie pozyskania odpowiedniej liczby reklamodawców, udział w opisywanych wydarzeniach będzie przez nich sponsorowany w związku z czym ponoszone koszty będą mniejsze.

Opisywane wydatki spełniają więc definicję wskazaną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Jednocześnie nie są to wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy. W szczególności nie można tych wydatków uznać za wydatki osobiste - opłacenie udziału w wydarzeniach, które będą opisywane na publicznie dostępnym blogu nie można uznać za "wydatek osobisty".

W ocenie Wnioskodawcy wydatki te nie stanowią również kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy). Jakkolwiek w kosztach uzyskania przychodów mogą znaleźć się wydatki na usługi gastronomiczne to z pewnością wydatki te nie będą stanowiły kosztów reprezentacji.

Wnioskodawca chciałby również nadmienić, że do kosztów uzyskania przychodu nie będą zaliczane wydatki o charakterze osobistym. W kosztach uwzględniane będą jedynie wydatki związane z napisaniem artykułu publikowanego na blogu: zakup recenzowanego sprzętu, koszty podróży itp.

Koszty te można porównać z wydatkami ponoszonymi w ramach działalności wydawniczej na przykład przez redakcję czasopisma zajmującego się podobną tematyką. Redakcja również ponosi koszty udziału dziennikarzy w wydarzeniach, które są opisywane w artykułach.

Powołując się na Interpretację Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie IPPB1/4511-1035/15-2/AM oraz przedstawiając powyższą argumentację Wnioskodawca uważa, iż wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.