0111-KDIB1-1.4010.452.2018.1.ŚS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Kosztów Części Nieoficjalnej poniesionych w 2017 oraz 2018 roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Kosztów Części Nieoficjalnej poniesionych w 2017 oraz 2018 roku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Kosztów Części Nieoficjalnej poniesionych w 2017 oraz 2018 roku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednym z liderów branży internetowej w Polsce. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie portali sprzedażowo - ogłoszeniowych o ogólnopolskim zasięgu, w tym wyspecjalizowanego portalu motoryzacyjnego (dalej: „Portal”). Założeniem Portalu jest stworzenie platformy, za pośrednictwem której osoby zainteresowane kupnem samochodu lub innego pojazdu, maszyny albo części do nich mają możliwość odnalezienia interesującej ich oferty oraz skontaktowania się z podmiotem wystawiającym samochód lub inny pojazd, maszynę albo części do nich na sprzedaż.

Sprzedaż samochodów za pośrednictwem Portalu dokonują zarówno osoby fizyczne (klienci indywidualni), jak również podmioty zajmujące się profesjonalnym obrotem samochodami (klienci biznesowi). W przypadku klientów indywidualnych, opłata za ogłoszenie zamieszczone na Portalu obejmuje jednorazową opłatę oraz kolejne płatności za ewentualne odświeżanie/przedłużenie ogłoszenia. Podmioty biznesowe za zamieszczanie ogłoszeń na Portalu opłacają z kolei miesięczne opłaty, których wysokość uzależniona jest m.in. od ilości ogłoszeń.

Marka X. jest rozpoznawalna na polskim rynku, niemniej w celu stałego zwiększania sprzedaży i przychodów, Spółka m.in. organizuje cykliczne wydarzenia promocyjne skierowane do obecnych i potencjalnych klientów indywidulanych i biznesowych (zarówno do podmiotów sprzedających samochody, jak również zainteresowanych kupnem samochodu).

Jednym z przykładów takiej działalności marketingowej Spółki jest udział w targach motoryzacyjnych (dalej: „Targi”) oraz organizowany przez Wnioskodawcę Kongres (dalej: „Kongres”), który zwyczajowo odbywa się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Targów (dalej: Targi i Kongres określone są łącznie jako: „Wydarzenie”).

Dotychczas odbyły się dwie edycje Kongresu powiązane z uczestnictwem Wnioskodawcy w Targach, tj.:

 • w dniach (...) 2017 r. ((...) 2017 r. - Kongres, (...) 2017 r. - Targi).
 • w dniach (...) 2018 r. ((...) 2018 r. - Kongres, (...) 2018 r. - Targi).

Do uczestnictwa w Kongresie zaproszeni zostali klienci biznesowi Spółki, którzy posiadają założone na Portalu konta biznesowe, za które ponoszą opłaty miesięczne w wysokości uzależnionej m.in. od ilości zamieszczonych ogłoszeń. Kongres to spotkanie z przedstawicielami największych firm z branży samochodów używanych w Polsce, a zarazem najważniejszych partnerów biznesowych Spółki, z którymi Wnioskodawca wspólnie kształtuje rynek handlu pojazdami nowymi i używanymi w Polsce.

Przebieg obu edycji Kongresu wyglądał podobnie i składał się z trzech części:

 1. Część merytoryczna: prelekcje i prezentacje pracowników Wnioskodawcy, podczas których przedstawiana była działalność Portalu, w tym statystyki dotyczące użytkowników. Uczestnicy informowani byli o zaletach, nowych narzędziach i funkcjonalnościach Portalu, jak również o nowych rozwiązaniach, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić, a które mogą okazać się atrakcyjne dla klientów i wpłynąć na zwiększenie ilości ogłoszeń zamieszczanych przez nich w serwisie X. Prezentacje pracowników uzupełniane były o wystąpienia zewnętrznych ekspertów branżowych (w 2017 roku) oraz spoza branży. W 2018 roku odbył się również panel dyskusyjny na bieżące tematy istotne dla branży motoryzacyjnej.
 2. Kolacja: w kolacji uczestniczył cały zespół Wnioskodawcy oraz zaproszeni goście.
 3. Część nieoficjalna: wystąpienie gości specjalnych (znany sportowiec - rok 2017, kierowca rajdowy - rok 2018), koncert gwiazd muzycznych oraz wspólna impreza przy muzyce, w której uczestniczyć mogli zaproszeni goście oraz pracownicy Wnioskodawcy.

Goście Kongresu otrzymali zaproszenia na Targi, podczas których na stoisku Spółki mogli dalej zapoznawać się z działalnością i zaletami Portalu. Wnioskodawca zapewnił również uczestnikom Kongresu nocleg w mieście P. (co do zasady jedna doba hotelowa rozpoczynająca się w dniu Kongresu).

Całość przedsięwzięcia ma na celu zainteresowanie klientów rozwiązaniami proponowanymi przez Portal oraz nakłonienie ich do dalszego korzystania z Portalu jak i zwiększania zakresu korzystania z usług oferowanych przez Wnioskodawcę, a w konsekwencji do zwiększania przychodów Spółki.

Podczas Targów, Wnioskodawca prezentował działalność Portalu na profesjonalnie zorganizowanym, ogólnodostępnym stoisku targowym, na którym eksponowane było logo Portalu, dostępne były również materiały informacyjne i promocyjne prezentujące działalność i zalety Portalu. Podczas Targów z ofertą Portalu mogli zapoznać się obecni klienci (indywidualni/biznesowi), jak również i potencjalni klienci zainteresowani usługami oferowanymi przez Wnioskodawcę.

W celu uatrakcyjnienia stoiska Spółki i przyciągnięcia uwagi uczestników Targów, przy stoisku Portalu w roku 2017 r. obecny był znany sportowiec, a w roku 2018 r. - prezenter telewizyjny. Ich zadaniem było przyciągniecie uczestników Targów do stoiska Wnioskodawcy poprzez prowadzenie konkursów, robienie zdjęć z fanami, rozdawanie autografów oraz udział w relacjach live na kanałach social media Portalu.

Podczas Wydarzenia eksponowane było logo Portalu. Uczestnikom Wydarzenia wręczane były również drobne gadżety reklamowe opatrzone logo Portalu (czapeczki, zapach samochodowy, piłki z autografem).

Podczas trwania Wydarzenia realizowany był materiał fotograficzny i filmowy, który mógł być następnie wykorzystany przez Spółkę w celach promocyjnych i marketingowych. Informacje o udziale Wnioskodawcy w targach opublikowane zostały w Internecie (np. na portalu F. na koncie Wnioskodawcy).

Za organizację obu edycji Wydarzenia odpowiedzialna była agencja marketingowa (dalej: „Agencja”) zajmująca się profesjonalną organizacją tego rodzaju imprez, z którą zostały podpisane umowy (w 2017 roku w umowie wskazano poprzednią nazwę Wnioskodawcy tj. X. Sp. z o.o.). Wynagrodzenie należne Agencji (z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz za licencje, zgody i zezwolenia oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, zależnych i pokrewnych do utworów powstałych na podstawie Umowy) płatne było na podstawie wystawionych każdorazowo przez Agencję faktur zgodnie z przyjętym w umowach harmonogramem realizacji zleceń. Zgodnie z opisem zawartym na fakturach, dokumentowały one poszczególne etapy realizacji Wydarzeń. Do zawartych umów zostały dołączone specyfikacje kosztów.

W związku z organizacją Kongresu Wnioskodawca poniósł w latach 2017 i 2018 następujące wydatki.

 1. koszty ogólne związane z organizacją Kongresu (dalej: „Koszty Ogólne”), w tym:
  • identyfikacja wizualna Kongresu,
  • transport techniczny Kongresu,
  • koszty wynajmu sal konferencyjnych,
  • koszty techniki i multimediów (oprawa medialna Kongresu, kolacji, dziedzińca i budynku, w którym odbywa się Kongres, m.in. podest sceniczny, ekrany, oświetlenie, nagłośnienie, transport, montaż i demontaż),
  • koszty wynajmu hotelu dla gości Kongresu (jeden nocleg oraz parking),
  • koszty wyżywienia/cateringu i napoi (przerwy kawowe, kolacja dla gości Kongresu, obsługa kelnerska podczas kolacji, napoje, w tym alkoholowe),
  • koszt transferów,
  • koszty hostess.
 2. koszty gadżetów z logo Wnioskodawcy rozdawanych w trakcie Kongresu (dalej: „Koszty Upominków”), tj. piłki z autografem sportowca, czapeczki, zapachy samochodowe (w tym przygotowanie projektów graficznych gadżetów),
 3. koszty części nieoficjalnej (dalej: „Koszty Część Nieoficjalnej”), w tym:
  • koszty organizacji tzw. after party (imprezy) po zakończeniu Kongresu (wynajem Sali, napoje alkoholowe, przekąski, ZAIKS, DJ),
  • koszty gości specjalnych Kongresu - znane osoby związane ze sportem, motoryzacją (koszty wystąpienia, noclegu, transportu, wyżywienia),
  • koszty artystów (koszty koncertów, rider techniczny, noclegu, transportu, wyżywienia).

W związku z uczestnictwem w Targach, Wnioskodawca poniósł w latach 2017 i 2018 wydatki na:

 1. Koszty ogólne Targów (dalej: „Koszty Targów”), w tym:
  • projekt zabudowy targowej,
  • produkcję zabudowy targowej,
  • scenografię zabudowy targowej (koszty logistyczne, wynajem mebli, nagłośnienie, wyposażenie, wygrodzenie dwóch samochodów, symulator jazdy samochodem wyścigowym),
  • koszty dostarczenia mediów do stoiska targowego,
  • koszty cateringu i obsługi (barista, kawa, alkohol, przekąski suche),
  • koszty związane z obecnością podczas Targów znanego prezentera telewizyjnego oraz sportowca (wynagrodzenie, nocleg, transport, wyżywienie),
  • koszty hostess,
 2. koszty gadżetów z logo Wnioskodawcy rozdawanych w trakcie Targów (dalej analogicznie: „Koszty Upominków”): tj. piłki z podpisem sportowca, czapeczki i zapachy samochodowe (w tym przygotowanie projektów graficznych gadżetów oraz produkcja gadżetów dla dziennikarzy).

Ponadto, w celu organizacji obu wydarzeń, w latach 2017 i 2018 Spółka zapłaciła Agencji marketingowej wynagrodzenie dotyczące kosztów wspólnych, tj. dotyczących zarówno Kongresu jak i Targów (dalej: „Koszty Wspólne”):

 1. przygotowanie idei wydarzenia,
 2. produkcję strojów do obsługi Kongresu i Targów,
 3. produkcję strony internetowej, zaproszeń wraz z wysyłką,
 4. produkcję bauerów i oznaczeń Portalu/brandingu Portalu,
 5. przygotowanie graficzne główne,
 6. produkcję materiałów wizerunkowych (graficznych),
 7. koszty realizacji foto i video,
 8. prowizja Agencji (oraz jej koszty wewnętrzne).
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Koszty Części Nieoficjalnej poniesione w 2017 oraz 2018 roku stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż Koszty Części Nieoficjalnej poniesione w 2017 oraz 2018 roku stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm. dalej: „Ustawa CIT”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że zasadniczo wszystkie poniesione wydatki, a więc zarówno bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Innymi słowy, negatywnymi przesłankami uniemożliwiającymi zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest to, że został on wymieniony w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT lub fakt braku powiązania takiego wydatku z przychodami podatnika wedle art. 15 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz ugruntowane podejście organów podatkowych prezentowane w wydawanych interpretacjach indywidualnych należy stwierdzić, że kosztem uzyskania przychodów będzie wydatek spełniający łącznie następujące warunki:

 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku zostaje pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztów uzyskania przychodów podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 2. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 3. został właściwie udokumentowany,
 4. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 5. poniesiony został w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 6. nie znajduje się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Ad 1), 2)

Kwota wydatków na organizację Wydarzenia została poniesiona przez Wnioskodawcę i nie została Wnioskodawcy w żaden sposób zwrócona (ma charakter definitywny). Warunki wskazane w punkcie 1 i 2 należy więc uznać za spełnione.

Ad 3)

Wydatki zostały udokumentowane fakturami wystawionymi przez Agencję oraz umowami w formie pisemnej, co niewątpliwie spełnia wymóg właściwego udokumentowania wydatków.

Ad 4), 5), 6)

Aby określony wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Drugi z elementów stanowiących definicję kosztu uzyskania przychodów na gruncie Ustawy CIT można określić mianem przesłanki negatywnej, zgodnie z którą, aby ponoszony wydatek został uznany za koszt podatkowy, nie może znajdować się on w zamkniętym katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Ustawa CIT nie zawiera definicji legalnej pojęcia „reprezentacja”, dokonując wykładni przepisów należy zatem przypisywać pojęciu „reprezentacja” potoczne znaczenie nadane mu w języku polskim. Zgodnie z definicją słownikową, „reprezentacja” to wystawność życia, okazałość, zwłaszcza z chęci popisania się przed kimś (Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995). W kontekście prowadzenia działalności gospodarczej pojęcie „reprezentacji” można rozumieć jako szereg czynności mających na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, to jest w relacji z kontrahentami (ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami.

Od pojęcia „reprezentacji” należy rozróżnić pojęcie „reklamy”. W związku z brakiem definicji legalnej pojęcia „reklama”, w tym przypadku należy również sięgnąć do definicję słownikową. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, reklama to rozpowszechnianie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu (...) (Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995). Podkreślenia wymaga, iż w odróżnieniu od wydatków na reprezentację, wydatki poniesione na reklamę, o ile pozostają w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika, podlegają w pełnej wysokości zaliczeniu do kosztów - uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja Wydarzenia miała związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz miała na celu zwiększenie osiąganych przez niego przychodów. Bez wątpienia stanowiła ona okazję do reklamowania jego działalności biznesowej. W tym aspekcie Wnioskodawca pragnie odnieść się do istotnych elementów stanu faktycznego, a mianowicie:

 1. do uczestnictwa w Kongresie zaproszeni zostali klienci biznesowi Spółki, którzy posiadają założone na Portalu konta biznesowe, za które ponoszą opłaty miesięczne w wysokości uzależnionej m.in. od ilości zamieszczonych ogłoszeń,
 2. w trakcie Kongresu odbywały się prelekcje i prezentacje pracowników Wnioskodawcy, podczas których przedstawiana była działalność Portalu, w tym statystyki dotyczące użytkowników; uczestnicy informowani byli o zaletach, nowych narzędziach i funkcjonalnościach Portalu, jak również o nowych rozwiązaniach, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić, a które mogą okazać się atrakcyjne dla klientów i wpłynąć na zwiększenie ilości ogłoszeń zamieszczanych przez nich w serwisie,
 3. całość przedsięwzięcia miała na celu zainteresowanie klientów rozwiązaniami proponowanymi przez Portal oraz nakłonienie ich do dalszego korzystania z Portalu oraz zwiększania zakresu korzystania z usług oferowanych przez Wnioskodawcę,
 4. podczas Targów z ofertą Portalu mogli zapoznać się klienci indywidualni, klienci biznesowi jak również potencjalni klienci zainteresowani usługami oferowanymi przez Wnioskodawcę;
 5. podczas Kongresu jak i Targów eksponowane było logo Portalu,
 6. uczestnikom Wydarzenia wręczano gadżety opatrzone logo Portalu,
 7. podczas trwania Wydarzenia realizowany był materiał fotograficzny i filmowy, który mógł być następnie wykorzystany przez Spółkę w celach promocyjnych i marketingowych,
 8. informacje o udziale Wnioskodawcy w targach opublikowane zostały w Internecie (np. na portalu F. na koncie Wnioskodawcy).

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że nadrzędnym celem Kongresu jak i Targów było promowanie/reklama Wnioskodawcy i jego działalności. Wszystkie elementy towarzyszące Kongresowi i Targom nie stanowiły celu samego w sobie, ale wspierały realizację celu nadrzędnego. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, w koszty związane z realizacją Wydarzenia, tj.: Koszty Części Nieoficjalnej - jako koszty niezbędne do realizacji Wydarzenia stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki, organizację Wydarzenia należy traktować kompleksowo tj. jako zespół czynności, które mają prowadzić do rozpowszechniania wiedzy o Spółce i jej marce. Mając na uwadze powyższe, nie można arbitralnie określić celu poniesienia jednostkowych kosztów dotyczących Wydarzenia związanych z poszczególnymi atrakcjami w oderwaniu od głównego celu Wydarzenia, tj. wpływu na wzrost sprzedaży poprzez działania reklamowe.

Ponadto, przy ocenie Kosztów Części Nieoficjalnej istotne staje się uwzględnienie dynamicznej wykładni funkcjonalnej. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 kwietnia 2018 r., Znak: 0114-KDIP2-1.4010.106.2018.1.JS: „Dokonując oceny kwalifikacji wydatków w okolicznościach konkretnej sprawy należy posłużyć się również dynamiczną wykładnią funkcjonalną, spowodowaną zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, realia współczesnej działalności gospodarczej wymuszają na przedsiębiorcach, by spotkania biznesowe obejmowały również elementy, które z punktu widzenia uczestników spotkania, mogą zostać uznane za atrakcyjne. Elementy takie bowiem mogą wpływać na wzrost zainteresowania merytoryczną częścią spotkania.

Poniesione przez Wnioskodawcę Koszty Części Nieoficjalnej nie stanowiły celu samego w sobie, ale jedynie uzupełnienie Kongresu i następujących po nim Targów. W rezultacie, Koszty Części Nieoficjalnej powinny być oceniane przez pryzmat Kongresu (i Wydarzenia) jako całości. W tym konkretnym przypadku nie sposób więc uznać, że wydatki tego typu są formą reprezentacji, która nie mogłaby stanowić kosztów podatkowych.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 czerwca 2011 r. Znak: ILPB1/415-264/11-4/AP: „Mając na względzie przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, iż zorganizowanie podczas targów otwartej imprezy reklamowo-artystycznej dla kontrahentów oraz dobrowolnych gości jest środkiem zmierzającym do wzrostu sprzedaży produktów spółki, której udziałowcem jest Wnioskodawca. Przyjęty sposób prezentowania oferty produktowej firmy spełnia funkcję reklamową, gdyż zmierza do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, poznania wartości użytkowych oferowanych wyrobów, co w efekcie wpływa na zwiększenie zainteresowania oferowanymi produktami wśród aktualnych oraz potencjalnych kontrahentów, a także zachęca do współpracy i tym samym może wpływać na zwiększenie przychodów”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Koszty Części Nieoficjalnej jako element całego przedsięwzięcia marketingowego również stanowią koszty uzyskania przychodów.

Reasumując powyższe rozważania Koszty Części Nieoficjalnej, jako nie stanowiące kosztów reprezentacji, a mające związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji:

 1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 kwietnia 2018 r., Znak: 0114-KDIP2- 1.4010.106.2018.1.JS,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 czerwca 2014 r., Znak: ITPB3/423- 112/14/PST.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 oraz 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien zatem kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy, o którym mowa powyżej, ma charakter zamknięty. Należy wskazać, że wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił m.in. – w pkt 28 tego przepisu – koszty reprezentacji. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowały wielokrotnie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Sąd ten stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadne odwołanie się do etymologii terminu reprezentacja. Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Stanowisko zaprezentowane przez Sąd zostało potwierdzone w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów w dniu 25 listopada 2013 r., Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

Dokonując oceny kwalifikacji wydatków w okolicznościach konkretnej sprawy należy posłużyć się również dynamiczną wykładnią funkcjonalną, spowodowaną zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub jego zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W innej sytuacji zbędne stają się rozważania dotyczące dalszej kwalifikacji konkretnego wydatku ze względu na dodatkowe kryteria wprowadzone w art. 16 ust. 1 ustawy (w tym wypadku wynikające z omawianego pkt 28).

Z uwagi na powyższe każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem kwalifikacji konkretnych wydatków jako kosztów reprezentacji, wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. Należy wskazać, że wymienienie w przepisach podatkowych, jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację, wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Należy zatem zaznaczyć, że nie pozostają w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”.

Odnosząc się z kolei do kwestii podatkowych związanych z wydatkami poniesionymi na reklamę, wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym poglądem przez reklamę rozumie się działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych, zalet technicznych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach, spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia. Jednocześnie zauważyć należy, że można rozróżnić reklamę towaru, usługi, reklamę marki, a także reklamę samej firmy (przedsiębiorcy). Dokonując zatem oceny zakresu pojęciowego „reprezentacji” i „reklamy” wywieść z powyższego należy, że reprezentacja dotyczy działań zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania wizerunku podatnika, jako podmiotu gospodarczego, natomiast reklama dotyczy działań zmierzających do kształtowania, rozpowszechniania wizerunku nie samego podatnika, lecz jego produktów (towarów i usług). Podnosi się także, że reklama polega na przedstawianiu towarów i usług oraz nakłanianiu do ich nabycia w sposób bezpośredni, zaś reprezentacja pośrednio promuje podmiot gospodarczy poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy. Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji jaką będzie spełniać w firmie.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca jest jednym z liderów branży internetowej w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie portali sprzedażowo - ogłoszeniowych o ogólnopolskim zasięgu, w tym wyspecjalizowanego portalu motoryzacyjnego. Założeniem Portalu jest stworzenie platformy, za pośrednictwem której osoby zainteresowane kupnem samochodu lub innego pojazdu, maszyny albo części do nich mają możliwość odnalezienia interesującej ich oferty oraz skontaktowania się z podmiotem wystawiającym samochód lub inny pojazd, maszynę albo części do nich na sprzedaż. Sprzedaż samochodów za pośrednictwem Portalu dokonują zarówno osoby fizyczne (klienci indywidualni), jak również podmioty zajmujące się profesjonalnym obrotem samochodami (klienci biznesowi). W przypadku klientów indywidualnych, opłata za ogłoszenie zamieszczone na Portalu obejmuje jednorazową opłatę oraz kolejne płatności za ewentualne odświeżanie/przedłużenie ogłoszenia. Podmioty biznesowe za zamieszczanie ogłoszeń na Portalu opłacają z kolei miesięczne opłaty, których wysokość uzależniona jest m.in. od ilości ogłoszeń. Marka X. jest rozpoznawalna na polskim rynku, niemniej w celu stałego zwiększania sprzedaży i przychodów. Spółka m.in. organizuje cykliczne wydarzenia promocyjne skierowane do obecnych i potencjalnych klientów indywidulanych i biznesowych (zarówno do podmiotów sprzedających samochody, jak również zainteresowanych kupnem samochodu).

Jednym z przykładów takiej działalności marketingowej Spółki jest udział w targach motoryzacyjnych oraz organizowany przez Wnioskodawcę Kongres, który zwyczajowo odbywa się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Targów (dalej Targi i Kongres określone są łącznie jako „Wydarzenie”).

Dotychczas odbyły się dwie edycje Kongresu powiązane z uczestnictwem Wnioskodawcy w Targach, tj.: w 2017 i w 2018 r.

Do uczestnictwa w Kongresie zaproszeni zostali klienci biznesowi Spółki, którzy posiadają założone na Portalu konta biznesowe, za które ponoszą opłaty miesięczne w wysokości uzależnionej m.in. od ilości zamieszczonych ogłoszeń. Kongres to spotkanie z przedstawicielami największych firm z branży samochodów używanych w Polsce, a zarazem najważniejszych partnerów biznesowych Spółki, z którymi Wnioskodawca wspólnie kształtuje rynek handlu pojazdami nowymi i używanymi w Polsce.

Przebieg obu edycji Kongresu wyglądał podobnie i składał się z trzech części:

Część merytoryczna: prelekcje i prezentacje pracowników Wnioskodawcy, podczas których przedstawiana była działalność Portalu, w tym statystyki dotyczące użytkowników. Uczestnicy informowani byli o zaletach, nowych narzędziach i funkcjonalnościach Portalu, jak również o nowych rozwiązaniach, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić, a które mogą okazać się atrakcyjne dla klientów i wpłynąć na zwiększenie ilości ogłoszeń zamieszczanych przez nich w serwisie X. Prezentacje pracowników uzupełniane były o wystąpienia zewnętrznych ekspertów branżowych (w 2017 roku) oraz spoza branży. W 2018 roku odbył się również panel dyskusyjny na bieżące tematy istotne dla branży motoryzacyjnej.

Kolacja: w kolacji uczestniczył cały zespół Wnioskodawcy oraz zaproszeni goście.

Część nieoficjalna: wystąpienie gości specjalnych (znany sportowiec - rok 2017, kierowca rajdowy - rok 2018), koncert gwiazd muzycznych oraz wspólna impreza przy muzyce, w której uczestniczyć mogli zaproszeni goście oraz pracownicy Wnioskodawcy.

Goście Kongresu otrzymali zaproszenia na Targi, podczas których na stoisku Spółki mogli dalej zapoznawać się z działalnością i zaletami Portalu. Wnioskodawca zapewnił również uczestnikom Kongresu nocleg (co do zasady jedna doba hotelowa rozpoczynająca się w dniu Kongresu).

Całość przedsięwzięcia ma na celu zainteresowanie klientów rozwiązaniami proponowanymi przez Portal oraz nakłonienie ich do dalszego korzystania z Portalu jak i zwiększania zakresu korzystania z usług oferowanych przez Wnioskodawcę, a w konsekwencji do zwiększania przychodów Spółki. Podczas Targów, Wnioskodawca prezentował działalność Portalu na profesjonalnie zorganizowanym, ogólnodostępnym stoisku targowym, na którym eksponowane było logo Portalu, dostępne były również materiały informacyjne i promocyjne prezentujące działalność i zalety Portalu. Podczas Targów z ofertą Portalu mogli zapoznać się obecni klienci (indywidualni / biznesowi), jak również i potencjalni klienci zainteresowani usługami oferowany mi przez Wnioskodawcę. W celu uatrakcyjnienia stoiska Spółki i przyciągnięcia uwagi uczestników Targów, przy stoisku Portalu w roku 2017 r. obecny był znany sportowiec, a w roku 2018 r. - prezenter telewizyjny. Ich zadaniem było przyciągniecie uczestników Targów do stoiska Wnioskodawcy poprzez prowadzenie konkursów, robienie zdjęć z fanami, rozdawanie autografów oraz udział w relacjach live na kanałach social media Portalu. Podczas Wydarzenia eksponowane było logo Portalu. Uczestnikom Wydarzenia wręczane były również drobne gadżety reklamowe opatrzone logo Portalu (czapeczki, zapach samochodowy, piłki z autografem). Podczas trwania Wydarzenia realizowany był materiał fotograficzny i filmowy, który mógł być następnie wykorzystany przez Spółkę w celach promocyjnych i marketingowych. Informacje o udziale Wnioskodawcy w targach opublikowane zostały w Internecie (np. na portalu F. na koncie Wnioskodawcy).

Za organizację obu edycji Wydarzenia odpowiedzialna była agencja marketingowa zajmująca się profesjonalną organizacją tego rodzaju imprez, z którą zostały podpisane umowy (w 2017 roku w umowie wskazano poprzednią nazwę Wnioskodawcy tj. X. Sp. z o.o.). Wynagrodzenie należne Agencji (z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz za licencje, zgody i zezwolenia oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, zależnych i pokrewnych do utworów powstałych na podstawie Umowy) płatne było na podstawie wystawionych każdorazowo przez Agencję faktur zgodnie z przyjęty m w umowach harmonogramem realizacji zleceń. Zgodnie z opisem zawartym na fakturach, dokumentowały one poszczególne etapy realizacji Wydarzeń. Do zawartych umów zostały dołączone specyfikacje kosztów.

W związku z organizacją Kongresu Wnioskodawca poniósł w latach 2017 i 2018 następujące wydatki obejmujące koszty części nieoficjalnej w tym:

 • koszty organizacji tzw. after party (imprezy) po zakończeniu Kongresu (wynajem sali. napoje alkoholowe, przekąski, ZAIKS, DJ),
 • koszty gości specjalnych Kongresu - znane osoby związane ze sportem, motoryzacją (koszty wystąpienia, noclegu, transportu, wyżywienia),
 • koszty artystów (koszty koncertów, rider techniczny, noclegu, transportu, wyżywienia).

Dokonując zatem oceny charakteru wydatków poniesionych w związku z organizacją Części Nieoficjalnej Kongresu należy rozstrzygnąć, czy poszczególne ich elementy nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Aby dokonać kwalifikacji prawnej tych wydatków, należy rozważyć, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a przychodami Wnioskodawcy oraz czy nie mieszczą się one w zakresie zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konieczne jest zatem zbadanie, czy zorganizowanie tych wydarzeń miało kształtować popyt na usługi Wnioskodawcy, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich nabywania, czy też służyć przede wszystkim budowaniu relacji z partnerami handlowymi i wywołaniu jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu Spółki.

Przenosząc zatem powołane uregulowania prawne oraz powyższe wyjaśnienia na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że wydatki związane z częścią nieoficjalną Kongresu noszą znamiona reprezentacji i w związku z tym nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe. Rozpatrując zasadność ich poniesienia należy wziąć pod uwagę całościowy charakter części nieoficjalnej Kongresu. Dla prawidłowej kwalifikacji ww. kosztów najważniejszym jest bowiem wyraźne ustalenie ich głównego celu i wskazanie potencjalnych korzyści oczekiwanych w związku z ich poniesieniem. Należy tutaj podkreślić, że zainteresowanie klientów rozwiązaniami proponowanymi przez Portal oraz nakłonienie ich do dalszego korzystania z X. oraz zwiększenie zakresu korzystania z usług proponowanych przez Wnioskodawcę nie jest uzależnione od Części Nieoficjalnej Kongresu obejmującej koszty organizacji tzw. after party (imprezy) po zakończeniu Kongresu (wynajem sali, napoje alkoholowe, przekąski, ZAIKS, DJ), koszty gości specjalnych Kongresu - znane osoby związane ze sportem, motoryzacją (koszty wystąpienia, noclegu, transportu, wyżywienia), koszty artystów (koszty koncertów, rider techniczny, noclegu, transportu, wyżywienia), zatem ponoszenie ww. wydatków przez Wnioskodawcę ma na celu kreowanie jego wizerunku, tworzenie wśród potencjalnych kontrahentów wrażenia podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego zaufania, kształtowanie prestiżu i pozytywnego postrzegania firmy, rozpowszechniania jej wizerunku.

NSA w wyroku w składzie 7 sędziów z 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 702/11 stwierdził, że oceniając czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Zatem koszty Części Nieoficjalnej Kongresu, które poniósł Wnioskodawca są wydatkami, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami. Dlatego też, jako koszty reprezentacji, wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Kosztów Części Nieoficjalnej poniesionych w 2017 oraz 2018 roku uznano za nieprawidłowe.

Zaznaczyć należy, że tut. Organ wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności faktycznych podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy że w zakresie pytań oznaczonych we wnioski nr 1, 2, 4 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie wiążą tut. Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.