Koszty stałe | Interpretacje podatkowe

Koszty stałe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty stałe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opłaty leasingowe pomimo zaprzestania przez Spółkę produkcji stanowią dla Niej koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Co do zasady, są to jednak często koszty stałe, do których ponoszenia spółka jest zobowiązana bez względu na wielkość lub nawet brak produkcji. Spółka w likwidacji ponosi koszty, analogiczne do ponoszonych przez podmioty, które nie znajdują się w stanie likwidacji, związane z prowadzoną działalnością, a także specyficzne wydatki związane z samym procesem likwidacji. W pierwszej grupie wydatków znajdują się także wspomniane koszty funkcjonowania osoby prawnej - koszty stałe, do których ponoszenia zobowiązała się Spółka w poprzednich okresach. Spółka, podpisując umowę leasingu w 2005 r. zakupiła usługę wynajmu urządzeń, za którą zobowiązała się płacić w ratach do końca 2010 r. Podpisanie umowy było związane z Jej bieżącą działalnością. Wyleasingowane urządzenia umożliwiły Spółce zwiększenie mocy produkcyjnych, a zatem przesłanką zawarcia umowy leasingowej było zwiększenie przychodów Spółki. W momencie podpisywania (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, moment potrącenia kosztów stałych wytworzenia energii, następuje w chwili ich poniesienia oraz, czy zasadne jest potrącanie kosztów zmiennych w określonym miesiącu w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody podatkowe danego miesiąca, do wartości sprzedaży ogółem w rozumieniu prawa bilansowego?
Fragment:
(...) z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych moment potrącenia kosztów stałych wytworzenia energii następuje w chwili ich poniesienia oraz, czy zasadne jest potrącanie kosztów zmiennych w określonym miesiącu w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody podatkowe danego miesiąca, do wartości sprzedaży ogółem w rozumieniu prawa bilansowego. Zdaniem Spółki, koszty stałe zalicza się do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia natomiast koszty bezpośrednie (zmienne) wytworzenia energii należy potrącić w miesiącu, którego dotyczą, a ponieważ przychód podatkowy z tytułu sprzedaży energii powstaje w dwóch kolejnych miesiącach, to koszty te powinny być rozliczone współmiernie do wysokości przychodów podatkowych danego miesiąca. Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawia następujące stanowisko: (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.