Koszty prowizji bankowych | Interpretacje podatkowe

Koszty prowizji bankowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty prowizji bankowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku bankowego dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz opłaty związane z administrowaniem ZFŚS podatnik ma prawo zaliczyć od roku podatkowego 2001 do kosztów uzyskania przychodu ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U.z 2005 r. Nr.8 , poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007 r.( data wpływu do tut. organu podatkowego 27.06.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia : " ponoszone opłaty bankowe , prowizje i opłaty związane z administrowaniem prowadzonego rachunku bankowego dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są kosztem uzyskania przychodów . " U Z A S A D N I E N I E Dnia 27.06.2007 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego . We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy : w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strona jest zobowiązana do prowadzenia rachunku dla (...)
2011
1
maj

Istota:
W najbliższym czasie zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Pozostały mi jednak zobowiązania do spłacenia. Środki pieniężne na ich spłatę będą pochodzić z płatności za ostatnie wystawione faktury VAT, płatności te otrzymam po zakończeniu prowadzenia działalności gosp. Dodatkowo środki pieniężne na ich spłątę będą pochodzić z dochodów pochodzących z innych źródeł przychodów. Dokonane zapłaty wiążą się z obowiązkiem uiszczenia prowizji na rzecz banku, albo innej placówki rynku finansowego. Czy koszty za operacje finansowe dotyczące spłaty zobowiązań związanych z zakończoną działalnością gospodarczą są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej? Jak wykazać w deklaracji na podatek dochodowy koszty za prowizje za operacje finansowe związane ze spłatą zobowiązań po zakończeniu dzałalności gospodarczej?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż;zajęte przez Pana stanowisko w piśmie z dnia 24.01.2006r /data wpływu do Urzędu 25.01.2006r/ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 24.01.2006r /data wpływu 25.01.2006r/ zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wyjaśnienia odnośnie możliwości zaewidencjonowania kosztów związanych z operacjami finansowymi dotyczącymi spłaty zobowiązań po zakończeniu działalności gospodarczej. Z przedmiotowego pisma wynika, że w najbliższym czasie zamierza Pan zlikwidować (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.