Koszty opłat bankowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty opłat bankowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy koszty związane z obsługą kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych w ofercie publicznej są kosztami uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 29 listopada 2004 r. w celu dokonania zakupu oferowanych w ofercie publicznej akcji, podpisał Pan z bankiem umowę kredytową o tytule "UMOWA KREDYTU NA ZAKUP AKCJI W OBROCIE PIERWOTNYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH", na mocy której bank przekazał na Pana rachunek środki pieniężne umożliwiające dokonanie zapisu na większą ilość oferowanych akcji. W postanowieniach umowy zawarty był wymóg wniesienia prowizji w wysokości 0,3% kwoty kredytu oraz jego spłaty wraz z (...)